A meditáció lelki/testi vonatkozásai. Miért és hogyan meditáljunk?


Az előtted lévő út Csak akkor válik Teljesen világossá, Ha hallgatsz a Lelked parancsára

                                                       Sri Chinmoy


Preambulum

Alapvetések

Az Alapvetések fejezet megírására azért volt szükség, hogy a Meditáció gyakorlata valamint hatása jobban érthető legyen azok számára is, akik az alább leírt nézetekkel csak részben vagy nem értenek egyet.

A mentális folyamatok testi hatására nagyon sok modern tudományos eredmény született, amelyek közül a legtöbb a meditáció hatására vonatkozik.


Meditáció alatt a figyelem technikája  (figyelemmeditáció)

A buddhista gondolkodásmód és a kapcsolatos szellemi gyakorlat  arra irányult, hogy utat mutasson  a hozzá fordulóknak  A hagyomány, de a jelenlegi életünk tapasztalatai szerint is  az emberek folytonos  és gyorsan változó hangulatok és érzelmi állapotok ciklusát járják be. A buddhista úton egyre többet megtudhatunk saját mentális folyamataink felismeréséről és kezeléséről.

A testi folyamatokra koncentrálás  rövid időn belül  értékes eredményt hoz. Laza testtartásban ülve  légzésünk tudatos megfigyelése útján  gyakorolhatunk, nevezetesen: beszívjuk a levegőt, majd bent tartjuk, kifújjuk és szünet után újra belélegzünk. Lélegzetünk megfigyelése után  észrevehetjük, hogy figyelmünk folyamatosan, számtalan irányban vándorol: külső eseményekre, emlékekre, fantáziákra. A légzésünk megfigyelése mutatja az elterölődés gyakoriságát.. A szellemi történéseink egyik célponttól a másikig ugrálnak nyomasztó gyorsasággal. Ennek megfigyelése  belátást nyújt számunkra a saját működésünkbe Van akit a  meditáció közben felbukkanó emlékek zavarnak A fő zavaró hatások észrevétele és azonosítása  diagnosztikai és terápiás  szempontból egyaránt  fontos lehet, mivel ezekben, világosan felismerhetjük egészségtelen, mentális szokásainkat. A pszichoterápiában  alkalmazott figyelemmeditációs technikák jól illeszthetők a gyógyszeres kezeléshez.

Olaf G. Deatherage „A figyelemmeditáció mint pszichoterápia” Transzperszonális pszichológia  Kulcslyuk Kiadó 2011


Az itt leírt rövid ismertetés kiegészítéséül hozzá teszem, hogy ennek az újonnan bevezetett technikának nagy jelentősége van, mert a paciens maga és nem a terapeuta fedi fel  az élete során  előforduló defektusokat.

Uralkodóvá tegye a következőket:


A meditációról tett megállapítások azt sejtetik , hogy a meditáció növelheti az áramlás (Prof Dr. Csikszentmihályi Mihály: Flow)  területét a mindennapi aktivitásban A meditáció a  pszichoterápia komplementer kiegészítőjéül szolgálhat

Daniel Goleman „Meditáció és tudat.” Egy ázsiai út a mentális egészséghez”

Transzperszonális pszichológia  Kulcslyuk Kiadó 2011


Több száz tudományos dokumentáció bizonyítja a meditáció gyógyító és egészség megőrző  pozitív hatását.  Ezek közül említünk néhányat.

Magyarázat

Az 5-hidroxi indolecetsav a szerotonin nevű jelátvivő anyag bomlásterméke. A szerotonin megtalálható az agyban és a bélfal hormon termelő sejtjeiben.


Az itt említett vizsgálati eredmények azt jelentik, hogy egy olyan tudatállapottal állunk szemben, amely különbözik az ébrenléttől és az alvástól.

A meditációval előidézett élettani változások bizonyítják, hogy a bennünk lakó gyógyító erőkhöz hozzá lehet férkőzni és egészségünk, gyógyításunk szolgálatába lehet állítani.


A meditáció az egyik eszköz, amivel a belső világunkat kezelhetjük

Ahhoz, hogy mozgósítsuk a tudatunk mélyén rejlő belső energiákat a mélybe kell leszállni. Semmi lehetőség sincs arra, hogy a tudat felületes szféráiból gyakoroljunk hatást a mélyen zajló folyamatokra.  Itt nem elég az akaratra és az intelligenciára hagyatkozni, mert ezek a képességek a tudatunk felszínén működnek, aktivitásuk eredménye  is csak ezen a szinten érvényesül

A tudatalattira csak a tudatalatti szintjén lehet hatni. Ilyen módszer a hipnózis a jóga bizonyos fajtája és a meditáció. A tudatalatti energiák aktiválásához az agyműködésben  az „alfa-állapot” felkeltése, illetőleg kifejlődése nyújt segítséget. Ezt pedig egy egyszerű mentális technika segítségével lehet elérni (visszafelé haladó számolással)

A meditáció  alatt  a „gondolkodó gépezetünket” egy másik pályára kell átállítani., de úgy, hogy tudatunk éber és tiszta maradjon A Transzcendentális Meditáció /TM/-ben a mantra útján hatolhatunk be a tudat mélyebb szintjeire.

A WHO értelmezése szerint  a belső gyógyító erők fejlesztése nélkül az egészség megtartása illetve visszaszerzése nem lehetséges  A belső gyógyító erőre ugyanis nem akkor van szükségünk, amikor már megbetegedtünk, hanem amikor még egészségesek vagyunk. Az egészség ugyanis nem a betegség hiányát jelentik, hanem a szervezetnek azt a képességét, amely ellenáll a szervezetet megtámadó kórnak

Ha nem foglalkozunk belső erőink fejlesztésével, akkor az olyan csenevész, felkészületlen mard, hogy nem várható el a szükség esetére való kibontakozása, ráhangolódása a gyógyításra.


Mezőelmélet

A morfikus mezőkön (ahogy Sheldrake nevezte a folyamatot) keresztül a tudatunk nemcsak saját magunkhoz kötődik, hanem összeköttetésben áll a környezetünkkel is. Ez egy elektromágneses mezőre hasonlító jelenség, amelyben azonban sokkal jellemzőbb az információ, mint az elektromosság.

A mező minden pontja kapcsolatban áll egymással, ezért ha bárhol történik valami, akkor annak máshol is érezhető lesz a hatása. E megfigyelések nyomán egészen elképesztő kísérletekbe kezdtek a tudósok.

A hatvanas években orosz pszichiáterek néhány embert hipnotizáltak. Azt mondták nekik, hogy valamilyen híres ember leszármazottjai. Ennek köszönhetően olyan képességek kezdtek feltünedezni az alanyokban, amelyeknek korábban nem voltak birtokában, de amely megegyezést vagy hasonlóságot mutatott alteregójukkal. Így esett például, hogy egy Raffaelo „leszármazott” egy hónap alatt kiemelkedő eredményeket ért el a rajzolás területén.


A tudatkutatás jelenlegi álláspontja, hogy a tudat nem a gondolatok gyűjteménye, hanem egy dinamikus óceán. Ebben történik a tudati folyamatok, gondolkodás, érzelmek, elképzelések, emlékezés, álom. Ezzel a mezővel vagyunk egyénenként adó-vevő kapcsolatban..
Karl Pribram (70-es évek eleje) ezt úgy fogalmazta, egy koherens biofotonmező közvetít a tudat és az agysejtek között. A Nobel-díjas Sir John Eccles (1977) írja a tudat az agytól függetlenül létező.

Énünk az agyat használja hardverként, hogy az anyagi világra, a testre hatni tudjon. Pribram és kutató társai megállapították, hogy az agyi folyamatok kvantumpotenciálok és biofotonok alapján szerveződnek. Jelenleg az általános mezőelmélet az, amely minden fizikai, pszichikai, szellemi állapotot ennek a mezőnek a lokális mezőállapotainak tart. Ez az alapja az energia gyógyításnak.

A tudat és a fizikai test között hierarchikus felépítésű szintekbe rendeződött szabályzó rendszerek vannak.

 

Mindig a magasabb szint szabályozza az alacsonyabban lévőt, így a zavarok is magasabb síkokról íródnak át az alacsonyabb síkra. A szellemi, lelki zavarok nyilvánulnak meg fizikai szinten, a betegségek formájában. Először, mint energetikai zavar, majd fiziológiai-biokémiai szinten megnyilvánuló tünet.

http://pro-vitalitas.internettudakozo.hu/cikk22.htm

https://www.youtube.com/watch?v=gbeGjdmlKbU


Egyesített Mezőelmélet kimondja, hogy minden dolog, ami az atomon belül működik, éppúgy működik az egész univerzumban is. És a szabályok igazából ugyanazok. Bár mindenki tudja, hogy a közös tudatmező létezik, eddig senki sem tudta még bizonyítani. Ez lett volna Einstein legnagyobb teljesítménye, ha elég sokáig maradt volna, de kicsit korán távozott.


Kvantum Tudatmező

A non-lokális tudatnak a megnyilvánulása a Kvantum-Tudat Mező, ami a kvantumvákuumon, avagy a "nullponti mezőn" keresztül van hatással a fizikai valóságra. A világegyetemben minden Rezgés (energia) és Információ. A Kvantum-Tudat Mező azonban, mégis az elsődleges létező valóság, és ezért, mint információ mindenütt jelen van. Mi, mint tudattal rendelkező lények, ennek a valóságnak közvetlen részei vagyunk.


Neuman János vegyészmérnök, matematikus professzor kijelentette, hogy a kvantum fizikában be kell vezetni az emberi tudatot . a 21 szd-ban került felismerésre, hogy léteznie kell egy nem anyagi természetű és nem helyhez kötött kvantum tudatnak. Itt történik minden változás. Nem energiákkal hozzuk létre a változást a testünk számára,  hanem ebbe a kvantum tudatba kezdeményezünk változásokat   Létezik egy valóság helyszín, amit mátrix néven illetünk. A változás nem folyamatosan, hanem kvantum szerűen történik.

Minden rezgés és információ, amit itt a mátrixban megtapasztalunk.

Itt kell megemlíteni a mentálisan fókuszált figyelmet (meditáció) A változást elősegítő mantra a következő:


TM technika 

Egyszerű, erőfeszítés nélküli, természetes, stressz oldó, mentális technika

A Transzcendentális Meditáció® (röviden: TM®) egy egyszerű, erőfeszítés nélküli, természetes mentális technika, amelyet naponta kétszer, kb. 20 percen át gyakorolunk kényelmes, ülő helyzetben. Lásd Tudástár


Meditáció és gondolat

Gondolat

Fontos : ha az elmondottak elfogadhatóak, úgy kijelenthetjük azt is, hogy  a magasabb frekvencia (magasabb energia minőség), ami képes létrehozni az alacsonyabbat és annak változásait. Más szóval: Nem az agy képes gondolatot teremteni. Az agy csak elektromágneses hullámokat és hőt képes termelni, amit műszereinkkel fel is ismertünk .

A gondolat az, ami képes megteremteni az anyagot alkotó állóhullámokat  -  az anyagi világként ismert  teljes mágneses spektrumot  - ennek értelmében a fizikai testet és az agyat is. Ha viszont a gondolat teremti az anyagot, akkor a gondolat segítségével  hatni tudunk  az alacsonyabb energia-minőségre. Ezért mondhatjuk, hogy a tudat uralja a testet és nem fordítva


Álmok

Mint már utaltunk rá, az agy nem képes gondolatokat létrehozni, akkor álmokat sem képes. Az álmokat megváltozott tudatállapotnak tekintik.

Az álmok keletkezése, és az, hogy milyen célt szolgálnak, még ma is nyitott kérdés a tudomány számára, hangsúlyozta Claudio Bassetti professzor (Zürichi egyetem)

Az álmok mélyen az agy hátsó részén, születnek, írta az Annals of Neurology című amerikai tudományos folyóirat svájci kutatók vizsgálati eredményeit idézve

http://index.hu/tudomany/almok040913/

A jungi álomelméletben az álom éjszakai létünk rejtélyes üzenete. Az álom nincs alávetve térnek, időnek. Emiatt racionális pszichológiával nem magyarázhatóak az álmok

Aki képes "tudatosan álmodni", képes fokozatosan a hatalmába keríteni az álmait, az saját kénye-kedve szerint alakíthatja azokat. Ez a valóságformáló technika állítólag áthozható a fizikai világba, vagyis úgy működik, mint az önhipnózis. Ha tudatában vagy annak, hogy álmodsz, akkor meg tudod változtatni az álombeli események menetét. Eldöntheted, hogy szembenézel a félelmeiddel, ahelyett, hogy elmenekülnél előlük.


Az emlékek, az érzések, a belső látásunk  nem lehetnek a fizikai test termékei. A gondolat és az érzés energia, ami túléli a fizikai test halálát.  A test halálakor magunkkal kellene vinni  a  gondolatainkat, érzéseinket és minden emlékünket, vagyis  mind azokat a rezgéseket, amelyek soha nem tartoztak a fizikai testhez. Itt utalnék Dr Raymond A. Moody „Élet a halál után” c. könyvére, amelynek rövid ismertetésére most itt nincs lehetőség.


Ahhoz, hogy egy alacsonyabb energia  szint kialakuljon és fennmaradjon, ahhoz  egy ennél magasabb energiaszintű szféra meglétére van szükség. Ezen magasabb szintű szféra létfeltétele viszont a nálánál még magasabb szféra megléte. Kérdés lehet, hogy ennek hol van  felső határa?  Erre vonatkozóan csak annyi ismeretünk van,  hogy  semmiféle hullám nem jöhet létre  forrás nélkül  Azt is mondhatjuk, hogy semmi nem létezhet, ami  a különböző életformákat elválasztaná egymástól

Az általunk elképzelhető legfelsőbb szintnek a Forrásnak rendelkeznie kell a részekben fellelhető tulajdonságok összességével. Fizikai bizonyítékunk is van arra hogy a rész valóban tartalmazza  az egészre vonatkozó információt  (holográfia) Ezért aktuális ma is a Delphi jósda homlokzatára felírt nagy titok: „Ember, ismerd meg önmagadat”

Ha ugyanis megismerted önmagadat, akkor megismered az egész Univerzumot, mert annak mintájára jöttél létre.


A gondolat hatása

Példa 1./ Mr. Emoto azt gondolta, hogy a víz nem csak fizikai eseményekre reagál. Ezért tanulmányokat végzett mentális behatásokkal. A behatásokat követően lefagyasztotta, majd mikroszkópon keresztül lefényképezte a mintákat. A minták között volt olyan, amelyet egy zen buddhista szerzetes áldott meg. Volt olyan, amelynek azt mondták, hogy: "Köszönöm!". De volt olyan is, amelyet erőszakos mondatokkal illettek, illetve emberi veszekedések tanújává tették. Az eredmény megdöbbentő volt: Minden egyes pozitív töltetű megnyilvánulás szabályos - minden esetben hatszögletű - kristályokat, még a negatív töltetű megnyilvánulások mindegyike korcs torzszülöttet eredményezett.

Mr. Emoto arról beszél, hogy a gondolat vagy az akarat alakította ki a víznek e szerkezeteit. Hogy hogyan történik ez a hatás, az a tudomány előtt még ismeretlen, de Mr. Emoto kísérletei alapján bizonyítottnak látszik, hogy a vízre nem csak a fizikai behatások vannak hatással.

Ha a gondolatok ezt teszik a vízzel, képzeljük el, mit tehetnek velünk emberekkel, kiknek teste 70-80%-ban víz?


Példa 2./ A gondolatok hatalmát igazolhatja a Washington-i kísérlet is, amit 1993 nyarán több mint 4000 önként jelentkezővel tartottak, akik 400 országból azzal a céllal érkeztek, hogy együtt meditáljanak hosszú ideig ezen a napon. Úgy gondolták, hogy ekkora méretű csoport kb. 25% -kal csökkentheti a bűntényeket. A rendőrség együttműködött, és levezényelte a kísérletet, amelynek hatására 25%-os esés mutatkozott az erőszakos bűntények terén Washingtonban. Következésképp: minden egyes ember tetteivel és gondolatával képes hatni a valóságra!


Akinek vannak gondolatai, az elérheti a gondolatok finomodó állapotain keresztül annak a forrását is, és lényegében ez történik a meditáció alatt.

A tudatos elménkben általában nincsen más gondolat, csak a felszíni, tudatos gondolatok, így csak ez lehet a kiindulópont. A gondolat tudatos, konkrét formájától visszafelé haladva lépésről lépésre megtapasztaljuk a gondolat  finomodó szintjeit, elérjük a legfinomabb szintet, majd azt is túllépve elérünk a gondolat forrásához. Innen ered a Transzcendentális Meditáció neve. “Transcend angolul egy határ túllépését jelent, A meditáció elmélkedést, tehát gondolatiságot jelent.

A gondolatokról gondolatokra való vándorlás tehát nagyon könnyű és automatikus, ha a következő gondolat mindig nagyobb beteljesedést ígér

http://tmkozpont.hu/a-tm-technikaja/


A gondolat erejével   energiát sugárzunk Nem csak mi vonzunk gondolatainkkal  személyeket, eseményeket, hanem más embertársaink is. Az azonos rezgésű energiák kölcsönösen vonzzák egymást. (szimpátia). Mi emberek a valóságnak csak az 5%-át tudjuk érzékelni.(Genfi Cern Center kutatója)  A sok megoldatlan kérdéseinkre a 95% adná meg a választ „Ha Isten teremtette a világot, bizonyára nem az volt a legfőbb gondja, hogy  számunkra érthetővé tegye” (Einstein).

A kvantumfizika szerint egy esemény bekövetkezésének a valószínűsége egy múltból származó ajánló hullám és egy jövőből származó válaszhullám találkozásából ered. A könnyebb megértéshez vegyünk egy példát: ha faxot küldünk, akkor a készülékünk felveszi a kapcsolatot a hívott készülékkel  és a két gép hívó jelet vált. Adatforgalomra akkor kerül sor,  ha a készülékek megegyeztek  egy közös átviteli standardban.    Hasonlóan kommunikál a mult és a jövő egymással. Létrehoznak egy nagy valószínűségű eseményt , vagyis az átélt jelent. Ez azt jelenti, hogy nem csak a mult van hatással a jövőre, hanem a jövő is a múltra. Így tehát azt mondjuk, hogy a jövő már létezik valahol „odakint”  máskülönben nem küldhetne hullámokat a múltba. . A jövőnk létezik, de számtalan változatban  Nehéz ezt megérteni, de gondoljuk meg, hogy a fény spektrumából csak 8%-ot érzékelünk  92%-át nem tudjuk felfogni

Scientific Publications of John G. Cramer, Professor of Physics, University of Washingto


A meditáció fogalma

A meditáció a „medicina” szóból ered, ami latin szó és a természetes orvosságra, gyógyszerre utal.

A nagy tudósokat, művészeket a meditációs gyakorlatok inspirálják

A meditáció azt jelenti, hogy nem a fejünkben lévő hanggal és érzésekkel azonosulunk, hanem túllépünk rajtuk és negatív, vagy pozitív kommentálás nélkül csupán objektíven megfigyeljük azokat. Ezt akár takarítás közben is gyakorolhatjuk.
Ha valamit szívből (nem az eredmény kedvéért) teszünk, az meditáció

A meditáció a figyelem egyetlen dologra való teljes átirányításának művészete. Számtalan jótékony egészségügyi hatása van, csökkenti a szorongást és boldogságérzetet okoz.

A meditáció megváltozott tudatállapot , ami nem hozható létre akarattal. Ebből a szempontból hasonló az alváshoz, mert minél inkább akar valaki aludni, annál éberebb lesz.

A meditáció rendszerint olyan lelkiállapotra utal, amikor a testet tudatosan ellazítjuk, és szellemünket átengedjük a nyugalomnak és a belsőnkre való koncentrálásnak. A cél a lelki béke, megnyugvás keresése. Ilyenkor sikerül a környezetből kikapcsolódni, úgyhogy pszichológiai szempontból az élményt akár megváltozott tudati állapotnak is lehetne nevezni.

Amikor értelmünket nyugodttá és csendessé tudjuk tenni, érezni fogjuk, hogy egy új teremtés virrad föl bennünk. Ha az értelem üres és békés, és egész lényünk egy üres edénnyé válik, akkor belső lényünk végtelen békét, fényt és üdvösséget tud lehívni, hogy belefolyjék ebbe az edénybe, és megtöltse azt. Ez a meditáció.


A meditáció nem pusztán annyit jelent, hogy öt-tíz percet csendben ülünk. A meditáció tudatos erőfeszítést követel. Az értelmet nyugodttá és csendessé kell tenni. Ugyanakkor az értelem éber is kell legyen, hogy semmi zavaró gondolatot vagy vágyat ne engedjen belépni.

A meditációt saját egyéni erőfeszítésünkkel kezdjük, de ha mélyen magunkba merülünk, akkor látjuk, hogy nem személyes erőfeszítésünk az, ami lehetővé teszi, hogy meditációba kerüljünk. A Supreme (mindenek fölöttvaló)  meditál bennünk és rajtunk keresztül, tudatos figyelmünkkel és beleegyezésünkkel.
Miért meditáljunk?

Azért meditálunk, mert ez a világ nem tudott minket betölteni. A mi úgynevezett békénk, amelyet mindennapi életünkben ismerünk, valójában tíz órányi szorongást, gondot és csalódást követő öt percnyi béke. Állandóan ki vagyunk szolgáltatva a körülöttünk lévő negatív erőknek. Féltékenység, félelem, kétség, gondok, szorongás, kétségbeesés ezek az erők olyanok, mint a majmok. Ha megunták, hogy harapdáljanak minket, pár percre megpihennek, és akkor azt hisszük, hogy békénk van. De ez egyáltalán nem béke, hiszen a következő pillanatban újra támadnak.Ha meg vagyunk elégedve azzal, amink van, és amik vagyunk, akkor nincs szükségünk arra, hogy meditáljunk. Azért kezdünk meditálni, mert belső éhségünk van. Érezzük, hogy létezik bennünk valami fénylő, valami tágas, valami isteni. Azt is érezzük, hogy erre a valamire nagy szükségünk van, csak jelenleg nem tudunk hozzáférni. Éhségünk tehát egy spirituális szükségletből ered.


Helytelen, ha azért kezdünk meditációba, hogy elmeneküljünk a világtól, és elfelejtsük fájdalmainkat. Ha azért kezdünk spirituális életbe, mert frusztráltak vagy elégedetlenek vagyunk, akkor fennáll annak a lehetősége, hogy elhagyjuk a spirituális életet. Ma nem tudtam kielégíteni a vágyaimat, ezért elégedetlen vagyok a világgal. De holnap azt mondom magamnak: „Megpróbálom újra. Most talán sikerülni fog, és akkor elégedett leszek.” De végül érezni fogjuk, hogy a vágy-élet soha nem fog kielégíteni minket, szükségét érezzük majd, hogy belépjünk a belső életbe. Ez a törekvés. A törekvés-életben nem eredményeink azok, amik elégedettséget nyújtanak nekünk, hanem a törekvésünk. A törekvés maga az elégedettségünk


Előkészületek a meditációra

Kérdés lehet, hogy milyen előkészületek kellenek a meditációhoz?

A legtöbb meditáló alfa állapotba kerül, ha egyáltalán el tudja érni. Segítségül használhatjuk:


A meditáció során az agy más tudatállapotba kerül a normálhoz képest. Attól függően, hogy mennyire mély, több szintet is megkülönböztetünk, és a tudatállapotok egyes fázisait a görög ABC 1-1 betűjével jelöljük. Minden tudatállapot az agy bizonyos frekvenciájához kötődik, az orvostudomány különbözteti meg ezeket. Megfelelő orvosi műszerekkel akár meditáció közben is lehet vizsgálni az alanyt, és voltak is már erre számos kísérletek:

 

Béta: kb. 14-20 Hz: ez a normál tudatállapot, amiben mindennapjainkat éljük éber állapotban. Ebben az állapotban érzékeljük a normál fizikai világot, dolgozunk, tanulunk, stb. Aki sokat stresszel, annak az agya akár magasabb frekvenciákat is produkálhat.

 

Alfa: 7-14 Hz: Ezt nevezik szupertudatos állapotnak is. Tudatánál van az ember, de relaxált állapotban. Egyfajta nyugalom veszi körül az embert ilyenkor. Ebben az állapotban a szuggesztiókra befogadóbb az ember. Általában a meditációk során az ember ebben vagy ez alatti állapotban van.

 

Théta: 4-7 Hz: felszínes alvás állapota, ebben az állapotban következnek be az úgynevezett sámánutazások.

 

Delta: 1-4 Hz: Mély alvás állapota. A kómások, eszméletüket elvesztettek is ebbe a kategóriába tartoznak.Meditáció menete 

 Miután megvolt az előkészület, a fentebb említett módszerek valamelyikével vagy kombinálásukkal igyekszünk módosult tudatállapotba kerülni. Ezek során igyekszünk kiüríteni az elménket minden más zavaró gondolattól.

 

Egyes személyek képesek arra, hogy a hétköznapi tudatállapotuk is alfa állapotban legyen. Ezek a személyek nem mérgelődnek, stresszelnek, nincsenek tele negatív gondolatokkal.


Milyen gyakran meditáljunk?


A meditáció lépésenkénti leírása

       


Üljön kényelmesen. Egy csendes hely előnyös, de nem feltétlenül szükséges.


Magyarázat  Mantra

A mantra egy meditációval kapcsolatos vallásos terminus, a hinduizmus és buddhizmus gyakorlatából.

Mágikus formula (hang, szótag, szó vagy rövidebb mondat, ill. szavak sorozatának ismételgetése), vallásos szöveg, fohász, varázsige, vallásos misztikus mondat, ill. költemény, amely a védikus hagyományra volt jellemző. Lehet hangosan mondani mint egy dallamot, vagy lehet csak gondolni mint a meditációban.


Sokan azt hiszik, hogy azok a legjobb mantrák, amelyeknek nincs világos jelentésük, és úgy használatosak, hogy eltereljék, és sajátmagunk felé irányítsák a figyelmünket. Sok mantra van, szavaktól kezdve, amelyek a Hindu szanszkritból erednek egészen a Keresztény Szentírás-ig (különösen “rózsafüzért imádkozva”, ahol az ima ismétlése meditációs). Ha még nem tud egy jó mantrát, amit használhat, akkor a “hamsá” javasolható. Ez egy természetes mantra, amit az ember akkor hallat, amikor lélegzik “ham” (h-ah-m) a belégzéskor és “sa” (s-ah) a kilégzéskor

http://hazat.comule.com/meditalasA meditáció fajtái

1./  Zen meditáció Az eddigi vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a zen meditáció elmélyülésekor bekövetkező fiziológiai változások szabályszerűek és pontosan meghatározhatóak

Nem elmélkedést jelent itt, hanem egyfajta pszichoszomatikus gyakorlatrendszert, pszichoterápiát. Az eddigi kutatómunka jórészét japán tudósok végezték. Tudástár


2./  Megnyíló meditáció A meditáció egyik hagyományos módszere a megnyíló meditáció, amelyben a személy elméjének megtisztításával új élmények felé fordul, Tudástár

3./  A  koncentrációs meditáció, amelynek jótékony hatása a tárgyakra, szavakra vagy eszmékre való aktív odafigyelésből ered


4./  A transzcendentális meditáció /TM/ a meditáció némiképp egyszerűsített és világi formája  Tudástár     Maharishi (foto) a TM guruja 


Meditáció hasznossága

A haszon az érték növekedésének mér­téke. Azonban az, hogy valaminek mi az értéke, az a pillanatnyi helyzetünktől függ. Kulturális, társadalmi és emberi helyzetünktől, a környezetünk által elfogadott értékrendtől függ, tehát alapvetően szubjektív. Nem egyetemleges, és időben sem állandó.

A hasznosság, mint értékmérő áthatja egész életünket. Kell, hogy hasznosnak érezzük, hasznosnak tudjuk magunkat. Igyekszünk csak olyan tevékenységbe fogni, amelynek értelme van, ami valamilyen szempontból hasznos. Viszont azt, hogy mit tekintünk hasznosnak, mi emberek szabjuk meg, amit persze gyakran el is felejtünk. Legtöbbször a választ abban találjuk meg, hogy nyilvánvalóvá válnak azok az értékek, amelyek akkor jönnek létre, ha meditációs gyakorlatokat végzünk. Ilyen lehet például az, hogy meditáció által létrejön egy harmónia, egy kellemes állapot, mely sok feszültséget feloldhat bennünk. Mivel a harmónia kultúránk szerint elismert érték, a meditáció haszna nyilvánvaló. Ez által a meditáció hasznossá válik.

Máskor egy konkrét célt, valamilyen tudatállapotot akarunk elérni, és mint eszközt kívánjuk alkalmazni ennek a célnak az eléréshez a meditációt. Ilyenkor a remélt haszon maga az eredmény, az hogy elértük a célunkat. Ezekben az esetekben konkrét elvárásaink vannak, és legtöbbször csak is azok valósulhatnak meg. Az elvárásaink nem engednek meg mást megvalósulni, mint amit értékesnek, hasznosnak vélünk.

http://www.zen.hu/tanitasok_14_a_meditacio_haszna_.html


A Meditáció  sok jótékonysága mellett spirituális felemelkedésben is segíthet, persze ebben nem mindenki hisz. Aki nem hisz a spiritualitásban, az is nyugodtan meditálhat, mert meg fogja látni a hasznosságát. Bármilyen információt nyerünk meditáció során, a meditáció végeztével igyekezzünk azonnal leírni a tapasztaltakat, az információkat.


Számos nagy vallásban gyakorolnak rituális meditációt, míg az előbbi meditáció nem jelent szükségképpen vallásos tevékenységet.


A meditáció jelenlét. Megszűnik minden, az Itt és Most van. Nem csupán egy dologra koncentrál az ember, mert ezáltal megítéli az összes többit. Meditáció során kontemplálunk. Mindent érzékelünk. Amikor ezt megtanulja valaki, akkor egy zajos piactéren tud a legjobban meditálni.

Sokan úgy vélik, a meditáció valami egzotikus dolog, amely kizárólag a keletről érkező vallásokhoz kapcsolható. Vannak, akik úgy gondolják, ez valami olyasmi, amihez egy bizonyos módon kell ülni. Talán azt hiszik, ilyen gyakorlatot csak a „szent emberek” végeznek. Ám ezen feltételezések egyike sem igaz

Amikor valaki meditál, mindössze annyit tesz, hogy az elméjét egy bizonyos dologra összpontosítja. Valójában egy könyv olvasása vagy egy film nézése ugyanúgy egyfajta meditáció

A meditáció se nem misztikus, se nem másvilági, se nem nehezen elsajátítható. Nem csak egy bizonyos „elit” élhet vele, és nem csak azoknak való, akik szerteágazó tudásra tettek szert a keleti vagy egyéb vallásokban. A meditáció nagyon is kézzelfogható, praktikus, és mindenki számára elérhető módszer. Ha semmilyen spirituális gyakorlatot nem folytatunk, és nem hiszünk semmiféle istenben vagy felsőbb hatalomban, a meditáció gyakorlatával akkor is boldogabb életet teremthetünk magunknak.

Meditáció vizsgálatok és eredményeik a Tudástárban


Mindenkinek saját meditációja van

Minden egyes emberi léleknek megvan a saját módszere arra, hogy hogyan meditáljon. Az, ahogy én meditálok, nem fog megfelelni neked. És a te módszered sem fog megfelelni nekem. Nagyon sok keresőnek azért nem termékeny a meditációja, mert nem úgy meditál, ahogyan az számára helyes lenne. Ha nincsen meditációs mestered, aki vezetni tud, akkor egészen mélyen magadba kell merülnöd, és meg kell próbálnod szíved legmélyebb zugából megkapni a meditációdat.

Ez a kezdőnek nagyon nehéz. Menj egész mélyen magadba, és figyeld meg, érkezik-e egy hang, egy gondolat vagy egy elképzelés. Ha igen, akkor menj mélyen ebbe a hangba, ebbe a gondolatba, és nézd meg, vajon kapsz-e ettől belső örömöt vagy békét. Ennek olyan érzésnek kell lennie, ahol nem merülhet fel semmi kérdés, semmi probléma vagy kétség. Csak amikor ilyen érzésed van, akkor tudhatod, hogy az a hang, amit hallottál, az a valódi belső hang, amely segíteni fog a spirituális életedben.

 

A meditáció célja

 A meditáció végső célja Istennel való tudatos egységünk elérése. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, de ebben a pillanatban nem vagyunk tudatosan egyek Istennel. Vannak, akik hisznek Istenben, de ez a hit nem valóság az életükben. Egyszerűen csak hisznek Istenben, mert valaki, egy szent ember vagy egy jógi vagy egy spirituális mester azt mondta, hogy van Isten, vagy spirituális könyvekben olvastak Istenről. De ha gyakoroljuk a meditációt, akkor eljön az a nap, amikor tudatos egységet hozunk létre Istennel. Akkor Isten nekünk adja végtelen békéjét, végtelen fényét és végtelen üdvösségét, mi pedig ezzé a végtelen békévé, fénnyé és üdvösséggé válunk.

http://meditalj.hu/meditacios-gyakorlatok/


A meditáció hatása

A meditációt évezredek óta, több kultúrában alkalmazzák, mivel számtalan előnye van.


A rendszeres meditáció eredményeképpen az alább felsoroltak elérhetőek:


A meditáció a relaxáció létrehozásának és a fiziológiai ébredés csökkentésének is hatékony módszere. A jelenség lényege a légzésritmus, az oxigénfogyasztás és a szén-dioxid-kilégzés csökkenése

A légzés nemcsak ritkább, de mélyebb is lesz, a vitál kapacitás a nyugalmi 450-550 ml-ről 800-1300 ml-re tágul, (egyes „veterán” meditálóknál 2000 ml-nél is többre), és mindvégig konstans marad. Az alacsonyabb légzésszámot azonban nem ellensúlyozza a mélyebb légzés, s így a légzési perctérfogat 20%-kal kisebb a nyugalmi szintnél. A oxigénfogyasztás is 20-30%-kal csökken;

Ugyancsak csökken a szívritmus, stabilizálódik a vérkeringés (Dillbeck és Orne-Johnson, 1987). A meditáció hatékonynak bizonyult a krónikus szorongás leküzdésében (Eppley, Abrams és Shear, 1989) és az önértékelés növelésében. (Alexander, Rainforth és Gelderloos, 1991).


A meditáció folyamán a tejsav-szint 100 ml vérben 11,4 mg-ról 8 mg-ra csökken


A meditáció ereje

https://sites.google.com/site/balazsrozalia/home/univerzlis-trvnyek/a-gondolat-teremt-hatalmaMire jó a meditáció?
Meditációs technikák

Koncentrálj egyetlen egy dologra Szabadon eldöntheted, hogy melyik testrészedre koncentrálj, de olyan testrészt válassz, amiről érzed, hogy az teljesen a tiéd. De ne koncentrálj a kezedre, a karodra vagy a lábadra. Testednek egy egészen kis pontját válaszd ki a szemet, az orrot vagy az ujjhegyet. Minél kisebb, annál jobban megfelel a koncentrációhoz.


 

Miért térítenek el állandóan a zavaró gondolatok?

Sri Chinmoy (foto) : Azért térítenek el a gondolatok, mert az értelmedben próbálsz meditálni. Az értelem természetéből adódóan minden gondolatot szívesen fogad jó gondolatokat, rossz gondolatokat, isteni gondolatokat és istentelen gondolatokat. Ha értelmedet emberi akaratoddal szeretnéd uralni, az olyan, mintha egy majmot vagy egy legyet arra kérnél, hogy ne zavarjanak. A majomnak az a természete, hogy harap és csipked, és a légynek is természetéből fakad, hogy bosszantsa az embereket.

Az értelem elhallgattatásához egy magasabb erő szükséges. Ez az erő a lélek ereje. Előtérbe kell hoznod a lélek fényét szíved mélyéről. Két szobád van: a szívszoba és az értelemszoba. Pillanatnyilag az értelemszoba sötét, megvilágosulatlan és tisztátalan; nem hajlandó megnyílni a fénynek. A szívszoba ellenben mindig nyitott a fényre, mert ott lakik a lélek. Ha ahelyett, hogy az értelmedre koncentrálnál, a szíved belsejében lévő valóságra tudsz koncentrálni és meditálni, akkor ez a valóság előtérbe jön. Ha már biztosan gyökeret vertél szívedben, és átitatott a lélek fénye, akkor már beléphetsz értelemszobádba, hogy azt megvilágosítsd.


A légzés fontossága

A helyes légzés a meditációnál nagyon fontos. Ha leülsz meditálni, próbálj meg olyan lassan és csendesen belélegezni amennyire csak lehet, hogy ha valaki egy cérnaszálat tenne az orrod elé, az meg sem mozdulna. Mikor kilélegzel, próbáld még lassabban kifújni a levegőt, mint ahogy belélegeztél. Ha lehetséges, tarts egy rövid szünetet a kilégzés és a következő belégzés között. Ha tudod, tartsd vissza lélegzetedet néhány másodpercig. De ha nehezedre esik, akkor ne tedd. Soha ne tégy olyat, ami árthat a szervezetednek vagy a légző rendszerednek.

Az első tulajdonság, amire a légző gyakorlatok végzésekor gondolnod kell, a tisztaság. Ha belégzéskor érezni tudod, hogy a lélegzet közvetlenül Istentől, a Tisztaságtól magától jön, akkor lélegzetedet könnyen meg tudod tisztítani.


Mantrák ismétlése

Az AUM-ot legjobb hangosan énekelni, hogy hangzása fizikai fülünkben is rezegjen, és átitassa egész testünket. Ez meggyőzi külső értelmedet, nagyobb örömérzést és sikerélményt nyújt. Amikor az AUM-ot hangosan énekled, akkor az “M” hangozzon legalább háromszor olyan hosszan, mint az “AU”.

Mikor az “AUM”-ot ismétled, képzeld el, hogy korona csakrán keresztül életenergia, isteni energia áramlik beléd. Az orrodon át beléd áramló lélegzet nagyon korlátozott. De ha el tudod képzelni, hogy a fejed tetején van egy nagy nyílás, és ezen keresztül életenergia, kozmikus energia áramlik a testedbe, akkor kétségtelenül képes leszel meggyorsítani természeted tisztulását és megerősíteni Isten, az Igazság, a Fény és az Üdvösség iránti törekvésedet és éhségedet.

Az “AUM”-ot többféle módon is énekelhetjük. Ha az “AUM”-ot a lélek hatalmas erejével ismételjük, olyankor valójában abba a kozmikus rezgésbe lépünk, ahol a teremtés tökéletes harmóniában van,. Ha az “AUM”-ot lélek teljesen ismételjük, akkor eggyé válunk a kozmikus Tánccal; eggyé válunk Istennel a Teremtővel, Istennel a Fenntartóval, Istennel az Átalakítóval.


Itt kell megemlíteni a mentálisan fókuszált figyelmet (meditáció) A változást elősegítő mantra a következő:


Érezni hogy gyermek vagy

A kezdőnek, függetlenül attól, hogy földi években mérve hány éves, azt kell éreznie, hogy gyermek. A gyermek értelme még nem fejlődött ki. Az értelem csak tizenkét, tizenhárom éves korban kezd intellektuálisan működni. De ezelőtt a gyermek csupa szív. Bármit lát, azt teljesen sajátjának érzi. Önkéntelenül azonosul vele. Így viselkedik a szív.

Először érezd, hogy gyermek vagy, és képzeld el, hogy egy virágoskertben állsz. Ez a virágoskert a szíved. Egy gyerek órák hosszat el tud játszani egy kertben. Egyik virágtól a másikig megy, de nem hagyja el a kertet, mert örömét leli minden egyes virág szépségében és illatában. A kert benned van, és addig időzhetsz benne, ameddig csak akarsz. Ily módon meditálhatsz a szívedre.


Vizualizációs gyakorlat

Kérlek, képzelj el a szívedben egy virágot, egy rózsát. Érezd, hogy a rózsa még nem nyílt ki teljesen, még bimbó. Miután két vagy három percet meditáltál, próbáld meg elképzelni, ahogy a rózsa sziromról sziromra kinyílik. Lásd és érezd, ahogy a rózsa sziromról sziromra nyílik. Azután öt perc elteltével próbáld meg azt érezni, hogy egyáltalán nincs szíved, csak egy virág van benned, amit “szív”-nek hívnak. Nincs szíved, csak egy virág. A virág a szíveddé vált, vagy a szíved vált virággá. Hét vagy nyolc perc után érezd, kérlek, hogy a virágszív vagy a szívvirág beborította egész testedet, a tested már nem létezik. Tetőtől-talpig rózsa illatát érzed. Ha a térded szemléled, a rózsa illatát érzed. Ha a fejedre tekintesz, a rózsa illatát érzed. Mindenhol a rózsát érzed. A rózsa szépsége, illata és fénye áthatotta egész testedet. Ha érzed, hogy tetőtől-talpig a rózsa szépségévé, illatává, fényévé és gyönyörévé váltál, akkor kész vagy arra, hogy magadat a Legfelsőbb Lába elé helyezd, aki az én Gurum, a te Gurud, és mindenki Guruja. Azt érzed: “Ó Legfelsőbb Úr, íme Lábad elé helyezem magam.” Ezután meditációd véget ért.


Meditáció a szívközpontra

Képzelj el egy korongot, ami a szívközpontod körül forog. Most ismételd a “gyönyör”, az “AUM” vagy a “Supreme” (ejtsd: szuprím) szót. Képzelj el ebben a körben, a szívedben, egy mindennél hatalmasabb virágoskertet. Próbálj meg elképzelni ebben a hatalmas kertben egy szép nagy tavat. A tó vize ezüstös. Úszol benne, lemerülsz, és olyan dolgokat teszel, amik örömet okoznak. Azután pillantsd meg a tavon az Aranyhajót. Szállj be az Aranyhajóba, és próbáld meg elképzelni, hogy miközben beszállsz, egész lényed teljesen arannyá változik


Meditáció isteni tulajdonságokra

Amikor törökülésben vagy lótuszülésben ülsz, és belélegzel, tudatosan érezd, hogy isteni szeretetáradat folyik át egész testeden. Szeretet nélkül nincs Isten, és emberi létezés sincsen. Szereted magadat, szereted Istent, szereted azokat, akik közel állnak hozzád, és szereted az emberiséget, mint egészet. Ezért először Isten szeretet-aspektusát próbáld meg előtérbe hozni. Ha ezt a szeretet-aspektust már megszilárdítottad magadban, meglátod, az összes többi aspektus bizonyosan jön majd. A szeretet az összes isteni tulajdonság előfutára. Ha tehát Istenért sírsz, érezz szeretetet azonnali, spontán, fenntartás nélküli, lélek teljes szeretetet. Isten összes többi isteni tulajdonsága bizonyosan követni fogja ezt az isteni szeretetet.

http://www.srichinmoy.org/magyar/spiritualitas/koncentracio_meditacio_kontemplacioTöbb agyterületet is megváltoztat a meditáció

A Massachusettsi Általános Kórház pszichiátereinek vizsgálatában 16 önkéntes vett részt meditációs tréningen. Agyi struktúráikról két héttel a meditáció kezdete előtt, valamint a nyolchetes, stressz oldó és tudatosságot erősítő meditációs tréninget követően is MRI felvételeket készítettek.

A résztvevők hetente közösen is meditáltak, az önálló otthoni meditációhoz pedig különféle hanganyagokat kaptak. Kontrollként a kutatók ugyanabban az időszakban MRI felvételeket készítettek 17 nem meditáló emberről.

A meditáló csoport, amely nyolc hét után markáns változásokról számolt be életében, naponta átlagosan 27 percet gyakorolt. A változásokat alátámasztották az MRI felvételek is: a tanulás, emlékezés, részvét és önészlelés szempontjából kulcsfontosságú hippocampus területén például a szürkeállomány sűrűségének növekedését mutatták ki

A résztvevők egybehangzóan a stressz csökkenéséről számoltak be életükben. Ez együtt járt a stresszel, dühvel kapcsolatba hozható agyi terület, az amygdala szürkeállomány-sűrűségének csökkenésével.

A tudatossággal, öntudattal kapcsolatos agyi struktúra, az insula területén a kutatók nem tapasztaltak a nyolc hét alatt mérhető változást, de úgy vélik, hosszú távon ez a terület is átalakulhat.

A kontrollcsoport tagjaiban a kutatás ideje alatt semmilyen hasonló változást nem figyeltek meg.

"Bár a legtöbb ember a meditáció szó hallatán elcsendesedésre, fizikai relaxációra asszociál, a rendszeresen meditálók régóta beszámolnak a befelé fordulás kognitív és pszichés előnyeiről. Ráadásul egy reggeli meditáció pozitív hatása rendszerint egész nap kitart" - áll az amerikai Massachusettsi Általános Kórház pszichiátereinek a kutatásról kiadott sajtóközleményében.

A vizsgálat különlegessége, hogy elsőként igazolta: a meditáció hatására az agy szürkeállományában mérhető változások mehetnek végbe, azaz a kutatás résztvevői nem csak a relaxálás miatt érezhették kellemesen magukat a nyolchetes kísérlet során.

A tanulmány a Psychiatry Research: Neuroimaging című pszichiátriai szaklap számában jelent meg


Első ízben mutatták ki amerikai idegtudósok, hogy a meditáció erőteljes fájdalomcsillapító hatást fejt ki az agyra.

A Journal of Neuroscience idegtudományi folyóirat legfrissebb számában ismertetett vizsgálatban egy négyszer húsz perces meditációs tréning drámaian csökkentette a fájdalomérzetet és a fájdalommal kapcsolatos agyi aktivációt. A hatás figyelemreméltó volt: körülbelül 40%-kal csökkent a fájdalom intenzitása, miközben morfin és más fájdalomcsillapító szerek alkalmazásával általában körülbelül 25%-os fájdalomcsökkentést lehet elérni. 

http://www.origo.hu/egeszseg/20110406-a-meditacio-erosebb-fajdalomcsillapito-mint-a-morfin.html

 


Fókuszált figyelem

Fadel Zeidan, az Észak-Karolina állambeli Wake Forest Baptista Orvosi Központ kutatója és munkatársai 15 egészséges, korábban sohasem meditáló önkéntest vontak be a vizsgálatba. A kísérleti személyek négy 20-20 perces órán vettek részt, hogy megtanulják a fókuszált figyelemként ismert meditációs technikát.


A fókuszált figyelem egy olyan módszer, amelynek során a légzésre kell összpontosítani, és kizárni a zavaró gondolatokat és érzelmeket. A meditációs tréning előtt és után a résztvevők agyi aktivitását a mágneses rezonanciavizsgálat (MRI) egy speciális formájával (az úgynevezett megjelölt spin vagy ASL MRI-vel) vizsgálták, amellyel jobban követhetők hosszabb idejű agyi folyamatok, mint a hagyományos MRI-vel.

A vizsgálatok ideje alatt egy felhevíthető eszközt helyeztek a résztvevők jobb lábára. Az eszköz bőrüknek egy kis területét 5 percen át 49°C-ra hevítette, amely a legtöbb ember számára fájdalmasan forró.

A meditáció hatékonyságának titka, hogy nem csak egy agyterületre hat

A felvételek azt mutatták, hogy a


Öregedés lassulása

Régóta várt eredmény született a meditáció tudományos vizsgálata során: kiderült, hogy a gyakorlatokat végző emberek immunrendszerének sejtjei lassabban öregednek. Az eredmény úttörő lépés a pszichoszomatikus jelenségek, a lelki és a testi folyamatok összekapcsolódásának megértése felé.

Az amerikai Colorado államban, a Sziklás-hegységben alapították 1970-ben a Shambhala Mountain Centert, amely a tibeti buddhzimus meditációs és jógagyakorlatainak egyik legnagyobb oktatási központja a világon. 2007-ben itt indult el a Shamatha program, amelynek keretében tudományos módszerekkel vizsgálják, hogy a meditációnak milyen hatásai vannak a szervezetre. Az első, most közölt eredmények szerint az ősi módszer még a sejtek, kromoszómák és gének működését is befolyásolja.


A programot Clifford Saron idegtudós (University of California, Davis) vezeti. A vizsgálatokba 60 gyakorlott, 21-70 év közötti meditátort vontak be, három hónapra. Harminc személy intenzív meditációs gyakorlatokon vett részt (körülbelül napi hat órában), a gyakorlatokra váró másik harminc fő kontrollként szolgált. Mind a hatvan főnél pszichológiai vizsgálatokat végeztek a vizsgálat elején, közepén és végén, és vért vettek tőlük.

A Psychological Science című szaklapban most megjelent eredmények szerint az intenzív meditációt végzőknél javult a vizuális észlelőképesség, egy-egy feladat megoldása közben éberebbek voltak, jobban tudtak összpontosítani, így jobb eredményeket is értek el (a kontroll csoporthoz képest). Ez a felfokozott éberség a meditációs tréning után még öt hónapig megmaradt.


Meditációval lassulhat az öregedés

Kiderült: a meditációnak a sejtek öregedését gátló hatása is van. A vérmintákból kimutatták, hogy az immunrendszer sejtjeiben, a fehérvérsejtekben olyan változás történt, amely elősegíti azt, hogy tovább életben maradjanak. Azt figyelték meg, hogy a sejtekben megnőtt egy enzim, az úgynevezett telomeráz aktivitásának szintje (aktívabb lett az enzimet kódoló gén működése). A telomeráz enzim működésének lényege, hogy lassítja a sejtek genetikai anyagának a pusztulását, mert "újragyártja" a kromoszómák végein lévő és

állandóan kopó "védősapkákat", az úgynevezett telomérákat.


Az amerikai kaliforniai egyetemen dolgozó Clifford Saron kutatása szerint a meditáció az öregedést is lassíthatja. A telomerek, a kromoszómát alkotó DNS-szál végein található, védelmi funkciót ellátó, többszörösen ismétlődő szakaszok, a sejt minden egyes osztódásakor rövidebbé válnak, és így szerepet játszanak az öregedésben. A kutató nemrégiben arra az eredményre jutott, hogy a telomereket felépítő egyik enzim szintje magasabb azokban az emberekben, akik háromhónapos meditációs gyakorlaton vettek részt, mint a kontrollcsoport tagjainál.

A képen: a kék színnel jelölt kromoszómák végein a sárga pontok a "védősapkák", a telomerák. Ezek a védősapkák folyamatosan kopnak a sejt osztódásai során, és amikor elfogynak, a sejt elpusztul. A telomeráz enzim képes pótolni az elkopott szakaszokat, ezáltal a sejt tovább maradhat életben, úgy is mondhatjuk, hogy megfiatalodik. A meditáció hatására a telomeráz aktivitása nő

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a meditáció nem közvetlen módon vezetett a sejtek hosszabb túléléséhez (tehát nem lehet direkt módon a sejtekre összpontosítani). Inkább arról van szó, hogy a meditáció miatt kialakuló pozitív érzelmi, pszichológiai változások hatására módosul a telomeráz enzim szintje.

Az eredmény fontos lépés a pszichoszomatikus jelenségek, a lelki és a testi folyamatok összekapcsolódásának megértése felé. Egyre többet tudunk arról, hogy a negatív stressz számos betegség kialakulásában szerephez juthat. Néhány éve az is kiderült, hogy hosszú időn át tartó stressz hatására csökken a telomeráz enzim aktivitása. Emiatt a sejtek gyorsabban elöregszenek és elpusztulnak.


A pozitív gondolkodás viszont segíthet a megküzdésben. A buddhista hagyományok szerint a meditáció csökkenti a szorongást, aggódást, és elősegíti a jó közérzet kialakulását. A csökkenő stressz vezethet a sejtszintű változásokhoz. A hosszabb életidejű immunsejtek aktívabb immunműködést tesznek lehetővé, egy aktívabb immunrendszer pedig hatékonyabban képes harcolni a betegségek ellen.


Az utóbbi években kiderült, hogy a környezeti hatások szerepe egy-egy tulajdonság, állapot, betegség kialakulásában legalább annyira fontos, mint a géneké. A meditációval kapcsolatos új eredmények szerint ez a kapcsolat olyan erős, hogy a környezeti tényezők visszahathatnak a genetikai állomány működésére is. Ezt bizonyítja egy korábbi felfedezés is: egy komplex életmódváltozás (az immár Magyarországon is elérhető Ornish-módszer) befolyásolja a telomeráz aktivitást, aminek pozitív hatása van daganatos és szívbetegségek esetében. Az Ornish eljárásról olvashat itt: http://daganatok.hu/eletmod/ornish-eletmod-terapia/az-ornish-modszer-tudomanyos-hattere

A meditáció valószínűleg csökkenti a stressz választ, a meditáló embereknél ugyanis alacsonyabb kortizolszintet találtak. Egy kutatás azt is kimutatta, hogy a meditáció változásokat idéz elő az amygdalában, az agy azon részében, amely a félelemérzésért felelős, és válaszol a fenyegetésekre. Egy képalkotásos vizsgálat pedig azt az eredményt hozta, hogy már egyetlen tizenegy órás meditációs tréning is szerkezeti változásokat okozhat az agyban.


Transzcendentális meditáció

A részletek olvashatók a Tudástárban

A transzcendentális meditáció Maharishi Mahesh Yogi (foto 2007)  nevéhez fűződik, aki a Beatles zenekar tagjait is tanította meditálni.

Maharishi 1959-ben költözött az Egyesült Államokba, ahol egy érdekes és látszólag új meditációs technikát kezdett tanítani. A transzcendentális meditáció egyfajta koncentratív meditáció, aholis a gyakorlatok alatt a figyelem egy dologra irányul, jelen esetben egy szóra.

A meditáló ember egy szót ismétel magában újra és újra és létrejön egy olyan állapot, amelyben a külvilág szinte megszűnik, az elme az önmagára irányuló tudatosság állapotába kerül és a tudat csak önmagára nyitott. Ezt az állapotot a mantra ismételgetése által érik el. A mantra egy szanszkrit szó, amelyet a Mester választ a tanítványnak. 

A transzcendentális meditáció legfőbb érdekessége, hogy olyan fogalmakat használ, amelyek a racionális, nyugati ember számára ismerősek és komolynak tűnnek. 

Eszerint a világegyetemben vannak alaperők. Ezek a következők:

Létezik továbbá a természetnek egy olyan szintje, amelynek mindezek egy megnyilvánulását jelentik. Ez az egyetemes mező.

Mindezek a fogalmak, beleértve az egyetemes mező fogalmát is, a mai fizika kulcsfogalmai, így a nyugati ember számára komolynak hangzanak.

Maharishi szerint a meditáló ember, a gyakorlatok alatt ezzel az egyetemes mezővel kerül kapcsolatba. Ez a mező szerinte a természet mélyének a korlátlan energiája, ez egyénben a korlátlan energia, a kreativitás és az intelligencia mezeje. A meditáló ember ebből a mezőből merít és így lesz egészségesebb, boldogabb, kreatívabb, okosabb.

 

A transzcendentális meditáció azonban nagyon hasonlít egy VIII. században élő buddhista tanító gondolataihoz. Sankaracharya mantra meditációjában a cél a meditáló ember elméjének és a formátlan Brahmának vagy végtelen tudatnak az egyesítése. .

http://drszabocsaba.hu/index.php/10-erdekessegek/42-a-transzcendentalis-meditacio


A meditáció hatása a testi-lelki folyamatokra

 

Az elmúlt 30 évben jelentős számú kutatás foglalkozott a meditáció pszichológiai és fiziológiai hatásaival. A következő kivonatos áttekintés a meditációs kutatások fő alakja Dr David Shapiro PhD pszichológus professzor (foto) összefoglaló tanulmánya alapján készült. A tanulmány a Handbook of Positive Psychology-ban jelent meg (Szerk. Snyder, Oxford University Press, 2001.). Az eredmények vázlatosan a következők.

A kutatások szerint a meditáció hasznos


A vizsgálatok szerint a meditáció pozitív hatással van a pszichológiai egészségre. A meditáció hatására nő az empátia, a koherencia továbbá a stressz tűrés, az autonómia, a függetlenség, az önkontroll és önmegvalósítás érzése, és nő a morális érettség.

E kutatásoknak vannak korlátaik. Jó néhány tanulmány több mint 10 éves és vannak módszertani gyengeségek. pl. randomizálás hiánya, követés hiánya, pontatlan mérések. Gyakran nem közlik, hogy milyen meditációs módszert alkalmaztak, vagy hogy mennyi ideig és milyen intenzíven meditáltak a résztvevők.

Számos vizsgálatban utólag hasonlították össze a meditálókat egy kontroll csoporttal, továbbá a legtöbb meditációs kutatás kezdő meditálók eredményeiből származik.


Ahogy mondják, a meditáció jót tesz a testnek és léleknek. Ugyanakkor egyre gyakoribb módja a különféle egészségügyi problémák kezelésének.

A kutatások bebizonyították, hogy a meditáció hozzájárulhat az egyén élettani, pszichológiai és lelki egészségéhez. Ennek az a magyarázata, hogy a meditáció során az agyhullámok alfa állapotba kerülnek, amely a tudatnak azon szintje, ami a gyógyulást segíti. Tudományos bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy a meditáció csökkenti a vérnyomást, enyhíti a fájdalmat és a stresszt. Egyre több ember beteg és orvos egyaránt kezdi értékelni és a gyakorlatban megtapasztalni a meditáció előnyös hatásait. Jóformán mindenki, aki egy bizonyos ideje már gyakorolja a jógát és a meditációt, pozitív változásokat figyelhet meg szemléletmódjában és erőnlétében.

http://www.egeszsegkalauz.hu/lelki-egeszseg/?cid=hirlevel_20121221_id3


Szinte hihetetlen, de igaz

       Erről egy árva szót nem szól a cikk szerzője, ellentétben a The Guardian-al, illetve a        Wikipedia is beszámol az elnök életrajzában e nem mindennapi eseményről.

Az eredeti cikk az Africa Economic Analysis oldalon jelent meg

http://emberiseg.hu/emberiseg/transzcendentalis-meditacio-mozambikban-is/

 


Akreditált oktató tanárok


Swami Anandakumar Saraswati

Swami Anandakumar nemzetközileg elismert, meditációra szakosodott tanár. 30 éven át tanulmányozta a jóga tudományának széles körét, képezte magát és tanított az ausztrál, az indiai Satyananda ásramokban és nemzetközi meditációs kurzusokat is tartott. Egyik fő feladata az elmúlt tíz évben Indiában, a Bihar School of Yoga évenkénti négy hónapos bentlakásos kurzusán való tanítás volt. Ez adta meg számára a megértést a huzamosabb ideig fenntartott gyakorlás hatásaibaSwami Satyasangananda Saraswati

Swami Satyasangananda Saraswati népszerű nevén Swami Satsangi, 1953-ban született, Nyugat-Bengálban,


Swami Satsangi egy igazán inspiráló tanár és tehetséges szerző, aki a jóga és tantra jelentős szövegeinek írója. Főbb művei: a Srí Vígjana Bhairava Tantra; The Ascent (A felemelkedés), a Karma Sannyasa, a Light on the Guru and Disciple Relationship (A guru és tanítvány kapcsolatának megvilágítása) és a legutóbbi, a The Descent (A leszállás). Az egyik leglelkesebb fogadtatásnak örvendő könyve a Tattwa Shuddhi: a belső tisztulás tantrikus tudománya egy alapvető gyakorlatot vázol fel, amelyet ő maga fejlesztett ki és mutatott be. Az a képessége, hogy érthetően és világosan ír a jóga, a tantra és a védikus szövegek ősi tanításairól, és ezeket mai megvilágításba helyezi, ideális tanárrá teszi Swami Satsangit ahhoz, hogy guruja bölcsességét tovább adja.

Satyananda Yoga Központ, Budapest

Cím: XIII. Szent István krt. 12. III. 1/a

További információ és bejelentkezés:
http://www.satyananda.hu/joga_foglalkozasok_bp.htmlKozári Tamás Akkreditált Satyananda Yoga tanár.

1988 körül könyvből kezdett el jógázni, ekkor a legnagyobb hatást a dr. Weninger Antal könyvéből gyakorolt jóga relaxáció tapasztalata tette rá.
1990-től 14 éven keresztül gyakorolt egy fajta jóga-mantra-meditációt, 2004-től 2006-ig kipróbált másfajta mantra meditációt, Iyengar jógát, Yogananda kriya jógáját, tibeti jógát. 2006-ban ismerkedett meg a Satyananda Yogával, s még abban az évben májusban Szlovéniában részt vett egy szemináriumon, amelyet Swami Niranjanananda vezetett. Itt érezte, hogy végre megtalálta a jógának azt az arculatát, amilyennek a jógát mindig is képzelte. 2007-ben kezdte el az Európai Satyananda Yoga Akadémia képzését. Tanári diplomáját Ausztráliában a Satyananda Yoga Academy Australasia kurzusán szerezte 2010-ben. Azt vallja, hogy jógatanárként a tanulása tovább folytatódik, ismereteit azonban szívesen megosztja a jóga iránt érdeklődőkkel.


Dr. Nemes Péter
Általános orvos (szakterületei: családorvoslás és pszichoterápia)
Akkreditált Satyananda Yoga tanár.

Jógikus tanulmányait Európában

Chitra
Akkreditált Satyananda Yoga tanár.

Chitra több jógairányzat kipróbálása után találta meg a Satyananda Yogát®, s számára ez lett az igazi. 2005 óta minden nap gyakorol egy tanító vezetése mellett.

 

Elvégezte a Satyananda Yoga Academy Europe YS1 és YS2 tanfolyamát, tanári diplomáját Ausztráliában a Satyananda Yoga Academy Australasia kurzusán szerezte.

 

2004 óta rendszeresen olvassa és fordítja a Satyananda Yoga® rendszer írásait, részt vesz a Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány munkájában. 2012-2014 között részt vett Indiában, a Sannyasa Peeth 3 éves szannjászin képzésén.