Az Európai nemzetállamokba bevándorlók integrációjának komoly nehézségei. A bevándorlással kapcsolatos társadalmi, gazdasági, kulturális problémák

Az iszlám
A Nézőpont Intézet 2016. március 24-i konferenciáján ismertette az iszlám vallással kapcsolatos legújabb közvélemény-kutatási adatait. Az eredményeken rövidítettem, a könnyebb áttekinthetőség érdekében, íme

A kutatás eredményei szerint a magyarok 75%-a úgy véli, hogy nem csak néhány híve alapján kell megítélni az iszlám vallást.

A muszlim ideológusok azzal érvelnek, hogy Európa szekuláris (nem egyházi) jogrendje alacsonyabb rendű az iszlám jogrendjéhez képest. Ennek az oka, hogy az iszlám jogrendje, a sária-jog, isteni eredetű, Allah parancsolatait tartalmazza és ezért tökéletes és végleges. Ezzel szemben az európai jogrend emberi alkotás, átmeneti jellegű és tökéletlen.

Maróth Miklós akadémikus és Fodor Pál MTA BTK főigazgatója egyöntetűen arra hívták fel a figyelmet, hogy az iszlamizálódástól való félelem elsődleges oka az, hogy az európaiak nem bíznak a saját identitásukban, ezért nem tudják kezelni az erős, vallási alapú identitással rendelkező muszlimokat..

Sayfo Omar kutató, a Mandiner.hu publicistája arra helyezte a hangsúlyt, hogy abban az esetben lehet erősíteni a muszlimok nyugat-európai integrációját, ha

A magyarok félelemének okai

http://nezopontintezet.hu/analysis/iszlamizalodik-europa-hogyan-valtoztatja-meg-europat-40-millio-muszlim/
https://pestisracok.hu/iszlamizalodik-europa-magyarok-szerint-unios-utopia-muszlimok-beilleszkedese/
http://nezopontintezet.hu/analysis/iszlamizalodik-europa-hogyan-valtoztatja-meg-europat-40-millio-muszlim/

Egymás kulturális, etnikai, vallási szokásainak kölcsönös tisztelete.
Maróth Miklós akadémikus:  „Ha én elmegyek egy muszlim országba, elvárják, hogy hasonuljak, ha ramadán van, ne egyek nappal az utcán. Iránban a külföldi nőknek is föl kell ölteniük a csadort. És természetesen az udvariasság is így diktálja. Ha nem tartom ezt meg, és udvariatlan vagyok, nyíltan megtámadnak az utcán. Európában nem szólunk bele, hogy ki hogyan viselkedik, azaz nincs szimmetria. Rómában lehet mecsetet építeni, Mekkában nem lehet katolikus templomot. Kölcsönösségi alapon nem mentek volna bele a muszlimok a római mecset felépítésébe. A muzulmánok idehozzák a Közel-Keletet, ami elől egyébként menekülnek, mi pedig ezt tutyi-mutyi módon tűrjük.”

A fent elmondottakhoz kiegészítés képen az alábbi megjegyzést teszem:

Ezek után térjünk át a migránsok beilleszkedési problémáinak ismertetésére az európai nemzetállamokba.

Hogyan zajlik a Migránsok „beilleszkedése”?
https://www.lokal.hu/2018-03-a-migransok-miatt-no-a-bunozes/

Bevándorlók törvényellenes bűntetei nem igazolják a beilleszkedési hajlandóságukat

Hivatalos adatbázis szerint 2016. január 1. óta Németországban, Ausztriában, Svájcban, Belgiumban és Olaszországban összesen 6504 bűncselekményt követtek el bizonyíthatóan migránsok. 

Németország

Sajnálatos módon a kutatás nem foglalta magába a nők ellen elkövetett bűncselekmények leírását, így sem a verbális, sem pedig a fizikai abúzusokról nincsenek hivatalos statisztikái a német rendőrségnek. Figyelemre méltó, hogy csak tavaly mintegy 70 embert gyilkoltak meg migránsok Németországban.

Udo Ulfkotte és szerzőtársa, Stefan Schubert az elismert belbiztonsági szakértő döbbenetes példák bemutatásával, oknyomozói alapossággal és igényességgel, számtalan hivatkozással rántják le a leplet a migránsbűnözésről. Állításaik igazolására tények százait sorolják fel. Az eredeti kiadást (Grenzenlos kriminell, 2016, Rottenburg) a Kopp Verlag kénytelen volt külföldi nyomdában elkészíttetni.

Svédország
Svédországban 186 no-go zónát tartanak számon
, amelyek közül 55 különösen veszélyes. A svéd bűnügyi statisztikai hivatal szerint a munkanélküliség 54%-os a bevándorlók között.A bűnbandák 76%-ának bevándorlói háttere van. Ezek a bandák 1500 lövöldözéses bűncselekményt követtek el, amelyeknek 520 sérültje és 131 halottja volt az elmúlt hét évben.
2017-ben 7230 nemi erőszak történt, ez 2016-hoz képest 10%-kal több.

A CBS amerikai hírtelevízió 60 perc című műsorának munkatársai azért utaztak tavaly Svédországba, hogy a bevándorlók „mintaszerű beilleszkedéséről” forgassanak, de migránsok rájuk támadtak. Európai tapasztalat, hogy az illegális bevándorlók közül sokan támadnak, ha felvétel készül róluk.
Malmőben és Stockholmban mindennaposak a bandaháborúk, “vadnyugati viszonyok” vannak. A svéd államnak milliárdos tétel a bevándorló családok elhelyezése, ez jelentősen megterheli az állam költségvetését, amit már a svéd állampolgárok is megéreznek

A svéd igazságügyi minisztériumhoz tartozó bűnmegelőzési tanács (Brottsförebyggande rådet) frissen nyilvánosságra hozott bűnözési statisztikái  2017-es évet vizsgálta, az adatok alapján 1,51 millió bejelentett bűneset történt az országban. Többek között a nemi erőszakok száma növekedett meg kiemelkedően a korábbi 654 esettel szemben 7.370-re bővült, valamint a szexuális zaklatások száma: összesen 11.000-re.  A statisztika valamiért nem közli a bűnelkövetők etnikai hovatartozását, ám az beszédes, hogy a tömeges nemi erőszakok esetén átlagosan tíz alkalomból kilencszer migráns az elkövető.

A rendőrség is elismerte olyan zónák létezését Svédországban, ahol a rendvédelmi szervek elvesztették a kontrollt. – Visszatérő gond, hogy egyes buszjáratokat törölnek egyszerűen azért, mert félnek behajtani bizonyos bevándorlók által lakott területekre. Ezekben a zónákban gyakori a sürgősségi járművek megtámadása, és sokszor álhívásokat intéznek a mentőkhöz is, pusztán azért, hogy kifosszák a kiérkező személyzetet.
Ezekben a zónákban nem működnek az általános szolgáltatások sem, nyíltan folyik a drogkereskedelem. Egyes területeken önjelölt saría rendőrség uralkodik.
A svéd rendőrség 61 kiemelt figyelmet igénylő területet azonosított, a „különösen sérülékeny” zónák száma pedig 2015 és 2017 között 15-ről 23-ra emelkedett. „E területeken 5000 bűnöző személy és 200 bűnözői hálózat működik” – olvasható a tanulmányban

Malmőben és Stockholmban mindennaposak a bandaháborúk, „vadnyugati viszonyok” vannak. Svédországban szeptemberben választások lesznek, és a felmérések szerint jelentősen emelkedett a bevándorlás ellenes Svéd Demokraták párt támogatottsága.
https://magyaridok.hu/belfold/svedorszagban-kezd-kezelhetetlenne-valni-a-helyzet-3272849/

Svájc

Ausztria

Franciaország

Belgium

Általános bűnügyi jellemzők

Ezek után kérdezhetik, hogy „Mik az esélyei annak, hogy a nyugati társadalmak integrálni tudják a kisebbségeket?
Ausztriában a parlament nemrég fogadott el egy törvényt az iszlám helyzetével kapcsolatban. 

Az új törvény annak a mintának a figyelembe vételével készült, ahogyan az iszlámot az Osztrák-Magyar Monarchia uralma alatti Boszniában 1878-tól 1918-ig kezelték, amikor is a kormány nagyon tiszteletteljes politikával közelítette meg az iszlám kérdést, nevezetesen: muszlim intézményeket alapítottak, a Shari'a elemeit beleszőtték a közjogba... stb.

A holland külügyminiszter, Stef Blok, kijelenti, hogy „békés multikulturális társadalmak sehol nincsenek a világon.” Mondjanak egy példát egy olyan multietnikus vagy multikulturális társadalomról, ahol az őshonos lakosság még mindig él, és békésen élnek egymás mellett a felek. Én egy ilyet sem ismerek.”
https://888.hu/article-holland-kulugyminiszter-nem-leteznek-bekes-multikulturalis-tarsadalma

Junckers a „nagy formátumú” európai uniós vezér

Soros György multi milliárdos spekuláns a bevándorlás pénzügyi és eszmei irányítója

Soros terv hat eleméből mutatóban (szószerinti idézet):

Az első:
Az EU-nak évente legalább egymillió menedékkérőt  kell befogadnia a belátható  jövőn belül. És ehhez a terhet korrekt módon kell megosztani – ami olyan elv, amelyet a szeptember 23-i csúcson egy minősített  többség végül meg is hozott. A megfelelő  finanszírozás kritikus fontosságú.  Az EU-nak menekültkérőnként  15 000 eurót (16 ezer 800 amerikai dollárt) kell biztosítani az első  két évmindegyikére azért, hogy fedezni lehessen a lakhatás,egészségügyi ellátás és az oktatás költségeit – és azért, hogy a menekültek elfogadását vonzóbbá lehessen tenni a tagországoknak.

A második:

Végül ami megint a financiális megoldást illeti:
Annak érdekében, hogy évente több mint egy millió menedékkérőt  és migránst lehessen integrálni, az EU-nak szponzorként mozgósítania kell a magánszektort – NGO- kat, egyházi csoportokat és üzleti vállalkozásokat. Ehhez nem csak elegendő pénzösszegek kellenek, de emberi és információtechnikai képesség is a migránsok és szponzorok közötti egyensúly létrejöttéhez.

A rossz irányú megoldás felé haladunk?
1./ Kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen a "Stop Soros" törvénycsomag miatt, jelentette be csütörtökön az Európai Bizottság. Megindul az eljárás a most júniusban elfogadott törvénycsomag és az ahhoz kapcsolódó alkotmánymódosítás ügyében.
Az Európa Tanács alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozó szakértői testülete azt állítja, hogy súlyosan akadályozzák a törvényesen működő civil szervezetek tevékenységét.
A kormány indoklása szerint

Ha egy tagország az Európai Bíróság első ítélete ellenére sem cselekszik, a bizottság újabb jogsértési eljárást indíthat, a bírósághoz fordulhat, pénzbírság kiszabását javasolva az érintett állammal szemben.

2./ Az ENSZ globális migrációs csomagja kötelező lesz a tagállamokra. Magyarország kilépett az elfogadás folyamatából, mert nem tartja önmagára nézve irányadónak a tervezet egyetlen intézkedését, iránymutatását sem. (Szijjártó Péter 2018.07.13. New York).
A migrációs csomag végleges szövege teljesen ellentétes a józan ésszel, Magyarország érdekével és az európai biztonság helyreállításának szándékával. Ez a terv kívánja ösztönözni a migrációs folyamatokat, és a migrációt alapvető emberi jogként határozza meg.
A tervezet kizárólag a migránsok érdekeit veszi figyelembe. A csomag olyan kötelezettségeket ír elő a tagállamoknak, amelyek

Az ENSZ egyik tervezetének címe „Helyettesítés: megoldás az idősödő európai népességcsökkenésre”
Az ENSZ szerin az EU-országoknak 2025-re 159 millió migráns munkavállalót kell befogadniuk.
Magyarország hivatalosan is bejelentette az ENSZ felé kilépését a globális migrációs csomag elfogadási folyamatából (Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter).
A migrációs csomag olyan kötelezettségeket ír elő,amelyet Magyarország nem fog teljesíteni.

Ilyen például, hogy

Az Egyesült Államok már kezdettől nem vett részt a globális migrációs csomag tárgyalási fordulóin, és több ország is a csomaggal kapcsolatos elégedetlenségét fejezte ki a tárgyalássorozat végén. Ez indokolhatja, hogy nem kell negatív következményekkel számolni a magyar bejelentés nyomán.
https://www.lokal.hu/2018-07-hivatalosan-is-bejelentette-magyarorszag-kilepeset-a-globalis-migracios-csomag-elfogadasi-folyamatabol/

Magyarország hivatalosan is bejelentette az ENSZ felé kilépését a globális migrációs csomag elfogadási folyamatából
http://hungaryexpres.com/megdobbento-dolog-tortet-brusszelben-most-fogja-elsirni-magat-juncker-es-az-egesz-europai-bizottsag/
http://hungaryexpres.com/felelmetes-ensz-tervezet-szivargott-ki-igy-cserelnek-le-az-europaiakat-migransokra/

Az EU Bizottság javaslata, hogy minden befogadott migráns után 6 ezer eurót fizetne a tagállamoknak

Az európai népesség öregedik, zsugorodik, eltűnőben van. Egy nép egészséges fennmaradásához átlagosan 2,1 gyereknek kell születnie családonként. A születési ráta negyven éve ennél alacsonyabb Európában, jelenleg 1,6 az átlag.
Buchanan szerint a meg nem született európaiak helyét az asszimilálatlan muszlim bevándorlók veszik át, akik az európai nagyvárosok negyedeiben, Párizs „banlieau-iben” vagy Amszterdam külvárosaiban zsúfolódnak össze.

Páneurópa gondolata már 1922-ben felmerült
Ma is kevesen hallottak Richard Coudenhove-Kalergi-ról. Tokióban született. Iskoláit Csehországban, Ausztriában végezte, a Bécsi Egyetemen filozófiából doktorált 1916-ban. Első felesége a zsidószármazású Ida Roland volt, aki 13 éves volt, mikor megismerte, és akiből később híres színésznő lett. Kalergi 1922-ben publikálta ”Páneurópa – egy indítvány” címmel elképzelését. Egy évre rá jelent meg „Páneurópa” című könyve, amellyel megalapozta a Páneurópa Mozgalmat. Olyan európai közösséget akart létrehozni, amely politikai és gazdasági érdekközösségként megakadályozhatja egy újabb világháború kirobbanását. Tevékenységét a második világháború után is folytatta és az ő szellemiségét fejezte ki Churchill 1946-ban elhangzott zürichi beszéde. Ebben a brit államférfi egy Egyesült Európa létrehozására tett javaslatot. 1922-ben megalkotta a Pán-Európai Mozgalmat, amelynek célja az Új Világrend létrehozása volt. Ennek a világrendnek a vezető hatalmai az Egyesült Államok. A második világháború után Churchill és a B’nai B’rith zsidó szabadkőműves szervezet támogatásával Kalergi terve ismét napirendre került és elnyerte az Egyesült Államok kormányának a támogatását is.
Kalergi tervének a lényegét a „Praktischer Idealismus” című könyvében fejtette ki. Eszerint a jövő Európáját nem az óvilág őshonos népei népesítik be, hanem egyfajta alacsonyabb rendű embertípus, amely a
különböző emberi fajok kikényszerített keveredésének a nyomán jön létre.
Kalergi szerint Európa népeit sárga-mongoloid népekkel és a harmadik világbeli színes népekkel kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy önazonosság és etnikai hovatartozás nélküli, gyökértelen és soknemzetiségű kevert lakosság, amelyen a hatalmi elit könnyűszerrel tud uralkodni.
Kalergi elsőként szükségesnek tartotta, hogy az
európai nemzeteket fosszák meg önrendelkezési joguktól. A későbbiekben ezen nemzetek gyökeres átalakítását tűzte ki célul tömeges bevándorlás és etnikai szeparatista mozgalmak révén.
Kalergi egy feketékből, ázsiaiakból, és fehérekből álló új, homogenizált keveréknépesség létrehozását akarta. Kalergi megfogalmazza véleményét az új uralkodórétegről is. Azt állítja, hogy Európa hosszú évszázadok alatt a júdaizmus elpusztítása helyett valójában kiművelte és erőssé tette a zsidó népet. Ily módon alkalmassá tette arra, hogy a zsidókból jöjjön létre a jövő társadalmának az elitje.
Richard Kalergi elgondolásai váltak az Európai Unió eszmei alapjává. Az európai integráció keretében hozott jogszabályok összessége elősegítette az afrikai és ázsiai népesség európaiakkal való keveredését, hogy elpusztítsák az őshonos európai lakosság identitását és a fehér fajú népeket keverék mulat-fajjá homogenizálják. Ennek az a célja, hogy a pénzhatalmi elit megszabaduljon a fehér fajú őslakosságtól, amely erős identitástudattal rendelkezik és mélyen gyökerező hagyományokon nyugvó érték- és normaközösséget alkot.

Az Európán kívüli génállomány tömeges beáramlása tönkreteszi az őslakos fehér európai népek genetikai örökségét. A tömeges bevándorlást támogató propagandának az élén annak a világnépnek a tagjai állnak, akik magukra vonatkoztatva elvárják az etnikai-genetikai-faji elkülönülés maximumának a biztosítását, és következetesen elutasítják a más népekkel való keveredést.
„Amit fontos lenne megtenni, az, hogy mindenhol korlátozzuk a születések számát és népszerűsítsük a – rasszok közötti – vegyes házasságokat abból a célból, hogy létrejöjjön egy globális emberfaj egy olyan világban, amelyet központi kormány fog teljes egészében irányítani.” (G. Brock Chisholm pszichiáter az Egészségügyi Világszervezet első főtitkára )

Sarkozy úgy vélte, hogy a fehérbőrű őslakos francia többség jelenti azt a problémát, amely lerombolhatja Franciaországot. Ezért „meg kell ettől a fehér többségtől szabadulni a fajok céltudatos összekeverésével”.
Sarkozy fehérbőrű franciaként fehérellenes politikát folytatott és ezzel gyengítette az őshonos franciák genetikai, hagyományőrző és kulturális gyökereit.
Az egypólusú világrendszert irányító pénzhatalmi világelit tudatosan törekszik arra, hogy a fehértöbbségű országokat vegyes lakosságúvá alakítsa át. A sokféleség, a „diversity” hangsúlyozása azt jelenti, hogy fel kell hígítani színesbőrű népességgel a fehér lakosságot, az anti-rasszizmus pedig nem más, mint a fehér-ellenesség kódszava.
[1] http://www.crossroad.to/Quotes/globalism/chisholm.htm
[2] http://whitegenocideproject.com/french-ex-president-sarkozy-again-tells-french-to-mix-races/
[3] http://whitegenocideproject.com/us-white-people-nationally-a-minority-in-august-2014/
ht
tps://drabikjanosblog.wordpress.com/2015/07/21/coudenhove-kalergi-terve-kevert-lakossagu-europara/

Tudomásul kell venni a befogadó országoknak, hogy a migránsok a saját és nem a befogadó ország törvényei szerint akarnak élni.

Az integráció akadálya a kulturális, erkölcsi szakadék méretű eltérés az európai népek és a bevándorlók között

Tények:

Európa jelene és jövője a migrációs nyomás tükrében  Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő előadása Kalocsán 2017. 11. 16

Feladat:

Véleményem szerint ezek az elvárások az eddigi európai megnyilvánulások fényében a „lehetetlen megvalósulás” kategóriába tartoznak.