Szent Miklós püspökre emlékezve szülőknek, nagyszülőknek, gyermekeknek

Nagyon fontos tudnunk, hogy december 6-án Miklós püspököt ünnepeljük és nem valami meghatározhatatlan sarkvidékről érkező piros köpenyes fehér szakállas apót! Azt a személyt, aki az ajándékot hozza Mikulásnak nevezzük és ne Télapónak! Egyébként az ünnep azért van december 6-án, mert Miklós püspököt ezen a napon temették el.

Szent Miklós az egyik legjobban tisztelt szent a világon, akit a különböző egyházak és keresztény felekezetek hívei egyaránt elismernek, mint a gyengék és az üldözöttek, a fiatal lányok, a tengerészek, valamint a gyermekek védelmezőjét. Egyetemes tisztelete, amely mindenhol gazdag népi hagyományok kialakulását indította el, valódi hidat jelent Kelet és Nyugat között

Szent Miklós Krisztus után 245 körül a kis-ázsiai Anatóliában, Patara városában született egy gazdag család gyermekeként. A Törökországban élő Miklós 19 éves volt, amikor nagybátyja pappá szentelte. Myra városába, püspökké választották52 évig volt püspök. Évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, emberekkel való törődése miatt annyira megszerették, hogy nem csak püspöküknek, de még vezetőjüknek is tartották. December 5-én, a névnapja előestéjén rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte " Noel Baba" -nak, ami azt jelenti " Ajándékozó Apa".
Diocletianus császár keresztényüldözése (303-311) idején börtönbe kerültA keresztény üldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem merték. Hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét (342 december 6-án) angyalok vitték végső nyughelyére.

Mikulás ábrázolása

Mikulás alakja először 1841-ben tűnt fel, amikor egy philadelphiai kereskedő, felbérelt egy férfit, hogy jelmezben másszon fel boltja kéményére. 1863-ban a Harper’s Weekly egyik karikaturistája, Thomas Nast kialakította saját Mikulás-képét, vidám bajszot rajzolva a tetőtől talpig bundába öltöztetett nagyszakállúnak. George P. Webster egy versében  az Északi-sarkot jelölte meg a Mikulás lakhelyéül.  Nast 1881-es rajza igen közel áll napjaink ábrázolásához.

Tévhit, hogy Mikulás kövérkés, jókedvű, piros ruhás megjelenését a Coca-Cola találta volna ki 1931-ben. Egy korábbi magyar gyermekkönyv (1928) hasonló megjelenéssel ábrázolta a Mikulást, így ez a feltevés nem állja meg a helyét.

Szent Miklós életével olyan mintát adott, amely alapján már az életében szentként tisztelték az emberek. Ő hiteles, valós személy volt, aki nem érdemli meg, hogy személyiségét, szellemi értékeit nem megfelelő formában képviseljék vagy jelenítsék meg. Ezért az Antalya-i székhelyű Santa Claus Béke Világtanács, (amely egyben a "Mikulás Világalapítvány", és gondozója Szent Miklós földi és szellemi örökségének) elkészítette a "Santa Claus Bibliát”.  
Van, aki nem tartja a Mikulás megemlékezést, így nem is hiteti el a gyerekével, hogy a Mikulás létezik. De többen vannak azok a családok, amelyekben a gyerekek kész tényként tekintenek arra, hogy valahol, a messze távolban él a Mikulás, aki december 6-án éjszaka ellátogat mindenkihez, hogy ajándékot rakjon a csizmácskákba a gyerekek jó magaviseletéért, a kicsit engedetlenebbeknek meg virgácsot hoz
A szakemberek szerint a Mikulás, a Jézuska létezésében való hit jót tesz a gyermek érzelmi fejlődésének, a jó és rossz közötti különbségtételre neveli őket. Próbáljuk minél tovább fenntartani gyerekeinkben ezeket a meséket, mert életre szóló biztonságérzetet adhat nekik, ha megtanulnak hinni a csodákban!
Miklós püspök valóban élt, a róla szóló történet akár lehet igaz, ezt nem tudjuk, ahogy sok más legendáról sem állapítható meg teljes bizonyossággal. Mindenesetre, valahogyan az ő alakja, tettei vezettek oda, hogy ma is megajándékozzuk egymást ezen a napon, a felnőttek a gyerekeket, titokban, úgy, hogy ne vegyék észre, annak emlékére, hogy Miklós is adott abból, ami neki volt, de úgy, hogy ne lássák, mert nem köszönetet várt érte, hanem örömet akart szerezni.

Mikulás híres rénszarvasa

A legendák szerint a Mikulás ajándékokkal teli szánját 9 rénszarvas húzza. Az 1930-as években tűnt fel Rudolf, a leghíresebb rénszarvas. Az Északi-sarkon született sok-sok évvel eze lőtt. Ő a Mikulás leghíresebb rénszarvasa. Amikor Rudolf kicsi volt, nem játszhatott a többiekkel, mert kiközösítették piros orra miatt. Az egyik ünnepnapon nagy, vastag köd keletkezett az Északi-sarkon, semmit sem lehetett látni. A Mikulás már gondolatban feladta, hogy felkeresi a gyerekeket. Ekkor jött rá, hogy Rudolf az orrával irányíthatja őt, és utat mutathat. Hóvihar miatt csak ő vezetheti a Mikulás szánhúzóit, mivel sokat csúfolt orra messzire világít. A karácsony így meg lett mentve és Rudi hős lett. Így mindenki megkapta az ajándékot. Ezt követően mindig Rudolf vezette a rénszarvascsapatot. Annyira híres lett, hogy történetét megfilmesítették, játékokon, plüss figurákon is megcsodálhatjuk.

Egy megható történet Mikulás létezéséről

Majd száz évvel ezelőtt, egy amerikai kislány, Virginia O'Hanlon, a következő levelet küldte a The New York Sun-nak.
"Kedves Szerkesztő! Nyolc éves vagyok. Néhány barátom azt mondja, nincs Mikulás. Papa azt mondja, „Amit látsz a The Sun-ban, az úgy is van”. Kérem szépen, mondja meg nekem az igazat, létezik a Mikulás?
Churchnek a The Sun főszerkesztőjének igencsak fejtörést okozott Virginia levele, hisz egész életét a babonák és mítoszok elleni harcnak szentelte, és most azt kérik tőle, írja meg az igazat. De vajon a földhözragadt válasz-e az igazság, vagy van egy nagyobb Igazság?
Végül megírta válaszát, amely bejárta a világot:"Virginia, a Te kis barátaid tévednek. Csak abban hisznek, amit látnak. Azt hiszik, nem létezhet semmi, ami nem érthető kicsi elméjük számára. Minden elme, Virginia, akár egy felnőtté, akár egy gyermeké, csekély. A mi hatalmas Univerzumunkban az Ember és az ő Értelme pusztán csak egy kis legyecske, egy kis hangya, a határtalan világhoz és a megragadható teljes igazsághoz és tudáshoz képest. Igen, Virginia, Mikulás létezik. Ő olyan bizonyosan létezik, ahogy létezik a szeretet, a nagylelkűség és a hűség, és Te tudod, hogy ők itt vannak körülöttünk, és ők teszik a Te életedet a legszebbé és legboldogabbá. Jaj, milyen kopár is volna a világunk, ha nem volna Mikulás! Oly kopár lenne, mintha többé nem lennének Virginiák. Akkor nem volna többé gyermeki hit, nem volna költészet, nem volnának álmok, melyek elviselhetőbbé teszik a létet. Nem volna több örömünk. Csak maradnának a sivár érzetek és a látvány. A csodálatos fény, mellyel a gyermekkor betölti a világot, kihunyna örökre. Senki soha nem látta Mikulást, de nincs bizonyítéka annak, hogy ne létezne Ő. A világon a legvalóságosabb dolgok azok, amiket sem a gyerekek, sem a felnőttek nem láthatnak. Láttál valaha is tündéreket a füvön táncolni? Persze, hogy nem, de ez nem bizonyíték arra, hogy ők nincsenek. Senki nem tudja még elgondolni vagy elképzelni sem azt a sok csodát, amely nem látszik és nem is látható a világban. Kitépheted a babádból a szerkezetet és láthatod, mi adja a síró hangot benne. De van egy függöny, amely elfedi előlünk ezt a láthatatlan csodálatos világot, s e függönyt a legerősebb ember, de még a valaha élt legerősebb emberek egyesített ereje sem volna képes széttépni. Csak a hit, a költészet, a szeretet, az álmok képesek fellebbenteni a fátylat és engedik látni a függöny mögött a természetfölötti szépséget és dicsőséget .Oh Virginia,nincs Mikulás?! Istennek hála, Ő él és örökké élni fog. Mostantól ezer év múlva, sőt tízszer tízezer év múlva is. Ő fogja elhozni a boldogságot a gyermekkor szívébe."


A legenda elhalványult, a csodavárás megfakult vagy elmaradt, de azért a hagyomány ajándékozási szinten még életben van. Szent Miklós - különösen most, advent idején - az önzetlen szeretet gyakorlására akarja irányítani a figyelmünket. Ám erre csak akkor leszünk mi magunk is képesek, ha szívünkben-lelkünkben valódi szeretet és béke uralkodik...