Gyógyulás a gondolataink, érzelmeink segítségével


Az egészség megtartásának, visszaszerzésének szokatlan módjai


„A lélek a mester, a képzelőerő a szerszám,  és a test a formálható anyag”  Paracelzus 


Képzeletünk, szavaink, gondolataink  gyógyító ereje

A világ legrangosabb orvosi egyetemén, az amerikai Harvardon néhány éve létrejött egy komplementer medicina fakultás, magyarul: kiegészítő orvoslás tanszék. Ott már tanítják azt, amit Magyarországon az agykontroll-tanfolyamokon oktatnak. Tehát ma már tudományosan bizonyított tény, hogy - főleg ellazult, alvás közeli állapotban - képzeletünkkel, szavainkkal, gondolatainkkal hatni tudunk a szervezetünkben zajló folyamatokra. Betegség esetén ezért hozzáadhatunk orvosunk erőfeszítéséhez, ha tudjuk, miként vethetjük be elménk hatalmas erejét.

Annak ismeretében, amit ebben a dolgozatban később tárgyalunk, - hogy a gondolat teremti meg az anyagot , akkor érthetővé válik, hogy a gondolat segítségével hatni tudunk az alacsonyabb energia-minőségekre  Más szóval a tudat uralja a testet és nem fordítva. Képesek vagyunk az anyag energia szintjénél magasabb energiák létét feltételezni.

Talán többek megnyugtatására közlöm, hogy nem szükséges emberfeletti/természetfeletti  erőnek a feltételezése, minthogy  ez az erő bennünk van, .és használni tudjuk. Egy magasabb frekvenciájú, elektromágneses  hullámokból álló szféra feltételezése tehát nem fikció, hanem az anyagi világ létezésének szükséges és elengedhetetlen feltétele.


A közvéleményt még alakítani kell

2008-ban pszichológus, orvos, táplálkozási szakértő előadás sorozatot tartott a betegségek érzelmi, gondolati gyógyítási lehetőségeiről.

Az előadás sorozat végén a hallgatóság kérdéseinek 80%-a  arra vonatkozott, hogy melyik „csodaszert”, mivel lehet kombinálni, melyik fizikai testre vonatkozó  terápia a legjobb stb. 

A szakelőadók véleménye az volt, hogy az 5-ször kétórás előadás kevésnek bizonyult ahhoz,  hogy a gyógyulni kívánó betegek  többségét kimozdítsák  arról az álláspontról, hogy csak az anyagi testükkel és az anyagi szinten használható módszerekkel és terápiákkal foglalkozzanak  Továbbra is az anyagban, a testben keresték a megoldást Az emberek többsége ugyanis azt tanulta, hogy csak a fizikai test létezik, és az hoz létre minden érzelmet és gondolatot. Ezért a megoldást is csak a fizikai test szintjén képzeli el és ott keresi Ennek oka, hogy mindez a tudat alatti hitként működik


Hagyományos és a korszerű szemlélet a biológiában

A fizikusok számára nyilvánvaló, hogy az anyag és energia összefonódik egymással és nem is lehet őket külön vizsgálni. Az anyag ugyanis valójában energia

Bruce Lipton, Mind/Body Healing Pioneer, Featured at HypnoSummit Online Hypnosis Training Conference". Kathleen Hanover, SocialMediaPress.com.

 http://www.youtube.com/watch?v=VYYXq1Ox4skA gondolat nem az agy terméke

„Csak a döglött hal úszik az árral”  Lao- ce kínai filozófus .


Mielőtt a gondolat/érzelem gyógyító hatásáról ejtenénk szót, először magáról a gondolatról adok egy viszonylag rövid áttekintést, íme:

Az emberi agy - minden korábbi elképzeléssel és feltételezéssel ellentétben sem gondolatokat, sem érzelmeket nem képes létrehozni. Ezt ma már számtalan kísérlet igazolja Az emberi gondolatokat és érzelmeket nem sikerült megmérni. Rezgésszámuk, frekvenciájuk jóval magasabb annál, mint amit  bármely földi anyag ki tud bocsájtani.

Alexander Romanovich: Higher Cortical Functions in Man Consultants Bureau Enterprises 1980 25 p.Romanovich L.A.:Higher Cortical Functions in Man  Consultants Bureau Enterprises, 1980 25 p.)Az evolúció elmélet bizonytalansága

"Létrejöhet-e az anyag magától? NEM! Semmi olyan körülmény nem ismert ma, amely alátámasztaná, hogy a mikroszkopikus élőlények világra jöhettek hozzájuk hasonló szülők nélkül."

Louis Pasteur, Fox & Dose, Origin

Sajnos a sejt eredete örök kérdés marad, ami a legsötétebb pontja az egész evolúciós elméletnek."

Alexander Oparin, Origin of Life, p. 196

 

Egyetlen sejtben vannak energiai központok, komplett gyárüzemek, hatalmas adatbankok, raktár rendszerek, és fejlett finomítók. Be-és kiáradó anyagok ellenőrzése céljából tudatos kapuk is működnek. Lehetetlen, hogy egy ilyen bonyolult felépítésű sejt a semmiből, véletlen folytán létrejöjjön

1955-ben James Watson és Francis Crick felfedezték a DNS-molekula működését. Egy század milliméternél is kisebb a mérete, mégis annyira bonyolult az összetétele, hogy egy DNS-molekula kezdőbetűiből több millió oldalas könyvet lehetne írni.

Egy kiskanálnyi DNS-molekula kezdőbetűiből pedig hosszabbat, mint az összes valaha megírt könyv. Lehetetlen, hogy egy ennyire bonyolult szerkezet véletlen folytán jönne létre.

 

A DNS spirál  kb. 100 ezer  nukleotidból áll. Minden nukleotidot 30-50 atom alkot precíz elhelyezkedési sorrendben. Mind ehhez nagyszámú kémiai reakció szükséges és ez a nagyobb rend kialakulásához vezet  (csökkenti az entrópiát). Kérdés lehet, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy egy ilyen sorozat kémiai reakció a véletlen hatására  pontos sorrendben végbemenjen?  Matematikusok és fizikusok szerint ennek a valószínűsége nagyon csekély.

Fred Hoyle szerint „Annak a valószínűsége,  hogy élettelen anyagból egy élő sejt alakuljon ki  kisebb, mint annak a valószínűsége hogy egy orkán végig söpör egy roncs telepen és összeállít egy működőképes Boeing 747-es repülőgépet

 

Fred Hoyle, Nature, 12 Nov. 1981


Megjegyzés

Sir Fred Hoyle (1915. június 24. 2001. augusztus 20.) angol kozmológus, matematikus-csillagász. Ő adta a Világegyetem születését leíró, ma általánosan elfogadott elméletnek a Big Bang („Nagy Bumm”) elnevezést

1957-ben a Royal Society tagja

1972-ben ütötték lovaggá

Megalapította a Cambridge-i csillagászati intézetet

1971-1973 között a Királyi Csillagászati Társaság elnöke


Guiseppe Sermonti  olasz biológus szerint  „…alig hihető, hogy a véletlen és a természetes kiválasztódás dinoszauruszt alakíthatna ki egy amőbából „


Megjegyzés

Sermonti 1926-  olasz biológus Genetika professzor (Palermo Perugia)  Az 1978-s moszkvai XIV. Nemzetközi Genetikai Kongresszus alelnöke

Dopo Darwin (After Darwin), with R. Fondi, 5 editions, 1980-1984 (Rusconi, Milan)

 

 

Az átmeneti

fajok

Ha a különböző fajok egymást követő evolúción keresztül fejlődtek volna ki, akkor több millió köztes alaknak kellett volna léteznie. Például ha a madarak a hüllőkből fejlődtek ki, akkor több millió félig hüllő - félig madár lénynek kellett volna léteznie, "félszárnyakkal". Darwin ezt így írta le:

"Ha igaz az elméletem, akkor számtalan átmeneti fajnak kellett léteznie, amik összekötik az összes fajt...Valószínűleg a valaha is való létezésükre bizonyítékot fognak találni a fosszila maradványok között."

(Charles Darwin, Origin of Species, 1.ed, p. 179)

 

De magának Darwinnak is kétségei voltak efelől, ahogyan leírta:"Hogy ha a fajok folytonos fejlődéssel fejlődtek ki más fajokból, akkor miért nem látunk mindenhol számtalan átmeneti formát? Mert ezen elmélet szerint számtalan átmeneti formának kellett léteznie, de mégis akkor, miért nem találjuk őket számtalanul a föld kérgeiben?"

Charles Darwin, Origin of Species, 1.ed, p. 172

"A fosszila maradványok a legnagyobb probléma az elmélet bizonyításában. Ezen fosszilák sosem tárták fel Darwin képzeletbeli "köztes fajait", ellenkezőleg a fajok egymást követően jelentek meg és tűntek el, és ez egyértelműen a teremtéselmélet érveit erősíti.

Mark Czarnecki, McLean's, 19 January 1981, p. 56

 

Az evolúciós láncolat

Az "evolúciós láncolat" majomból a mai emberig : a Homo Erectus, a Homo Ergaster és a Homo Sapiens Archaic pedig nem mások, mint letűnt emberek maradványai. Csontvázuk semmiben sem különbözik a mai ember csontvázától.

 

 

Az egyetlen különbség csupán a koponyában van, azonban hasonló koponyabeli eltérések megtalálhatóak a különböző, ma élő embertípusok között is. Richard Lakey paleontológus és evolucionista elismerte, hogy a Homo Erectus és a mai ember között nincs különbség: "Ezek a különbségek valószínűleg nem mondanak többet annál, mint amit a mai ember különböző földrajzi rasszai között láthatunk."

Richard Leakey, The Making of Mankind, 1981, p. 62

 

Következtetés

Minden, a földön található faj és az ember egy tudatos tervezés eredménye, amely bizonyítja a Teremtő létezését.

"Ő Allah, a Teremtő, a semmiből Létrehozó, a Formáló. Övé a Legszebb Nevek. Őt dicsőíti, ami az egekben és a földön van. És Ő a Magasztos, a Bölcs."

Korán, 59:24

https://hu-hu.facebook.com/notes/hamar-abu-hamza-mustafa/az-evol%C3%BAci%C3%B3s-elm%C3%A9let-c%C3%A1folata/674976735885343

 

 

Zavarba ejtő mai tanítások

Ma azt tanítják, hogy minden információ a sejt DNS struktúrájában van kódolva. Az élettelen anyag élő szervezetté állt össze kifejlődött az öntudata, ami az alkotóelemekből hiányzik. Az élőlény kialakított egy életösztönt, mivel nem létezik olyan élőlény, amely meg szeretne halni. Felmerül a kérdés, hogyan lehetséges, hogy ez a csodálatos struktúra elhagyta az élettelen stádiumát és önmagát majd ezt követően eljutott az agy és a fizikai test komplexitásához. Az anyagot alkotó állóhullámok azonban nem ismerik az  öregedés fogalmát Egy öntudattal és erős életösztönnel rendelkező lény  miért nem programozza magát örök életre?


A jelenségek hosszú sora  arra utal, hogy a tudat nem anyagfüggő és nem anyaghoz kötött jelenség.  Ide tartozik például a telepátia, a hipnózis, a távolbalátás

Ahhoz, hogy ezek a jelenségek megtapasztalhatók legyenek, feltétlenül magas energiaszint szükséges. Ezekhez egyszerűen nem elég az az energia, ami az agyban lejátszódó kémiai folyamatok következtében szabadul fel. A hipnózis jól ismert jelenség.


Putthoff & Targ: Mind-Reach, New York, Delacorte Press, 1977 


Magyarázat

A távolbalátás jelensége az a képesség, ami egyesek számára lehetővé teszi, hogy távoli helyeket, eseményeket és személyeket érzékeljenek. Nem kell tehát rábíznunk magunkat az amatőrök állításaira, a megkérdőjelezhető médiumok ellenőrizhetetlen képességeire, hiszen ezek az eredmények egyetemi kutatólaboratóriumok ismert fizikusaitól származnak.


Még ha Putthoff és Targ sikeres kísérletsorozatát valahogy sikerülne figyelmen kívül hagyni (ez általában elég jól sikerül azoknak, akik gondolkodásmódjukon nem hajlandók változtatni) akkor is ott van Edgar Cayce esete, aki precíz diagnózisaival az egész orvosi világot zavarba hozta. Edgar Cayce mindössze hat évig járt iskolába, és anatómiáról vagy orvostudományról fogalma sem volt. Álomhoz hasonló megváltozott tudatállapotban mégis képes volt a feljegyzések szerint több mint 6.000 pontos diagnózist felállítani.

A kozmikus sugárzás energiája magasabb annál, amit mi hétköznapi értelemben anyagnak tekintünk. A Földön egyetlen olyan elem sincs, ami képes lenne kozmikus sugárzás kibocsátására. Nevetséges dolog lenne azt feltételezni, hogy az agy képes olyan frekvenciák kibocsátására, ami bizonyos esetekben még a csillagok képességét is meghaladja

A test és az agy csupán „vevő készülék”. Az adás folytatódik akkor is, ha  a vevő készülék tönkremegy.


Betegségeink lelki bajokra vezethetők vissza

A tudat, az emlékezet, a lelkiállapot és a testi betegségek összefüggnek egymással.

 

Napjainkban az orvostudomány gyökeres változáson megy keresztül. Egyre jobban rádöbbennek: a betegségek mögött negatív gondolatok, lelki válságok, életvezetési hibák állnak. Így kezelésük során is elsősorban életvitelünket, gondolkodásunkat kell rendbe tenni, mivel sokszor már ez elég ahhoz, hogy a szervi probléma is elmúljon.

 

A testi tünet a konkrét pszichés bajoknak is lehet a segélykiáltása. Megfigyelték például, hogy aki nem fogadja el magát, önvádtól, bűntudattól szenved, annak immunrendszere legyengül, és fogékonyabb lesz a betegségekre. Mintha testünk is megsértődne azért, mert nem szeretjük eléggé magunkat.

A lelkünk ha segítségért próbál kiáltani, nem szavakkal tudja ezt tenni, hanem testi fájdalmakkal, tünetekkel. Ezért, ha meg akarunk gyógyulni, első feladatunk elgondolkodni a következő kérdéseken:

A gyógyulásunk csak akkor lehet teljes és végleges, ha önmagunk lelki életét megértjük, tisztába jövünk azzal, mire vágyik legbelső énünk. Ahogy Paracelsus, a neves középkori orvos mondta: „az ember legjobb gyógyszere az ember maga!”

http://www.nlcafe.hu/ezoteria/20140817/betegsegek-lelki-okok/


Más megközelítés

Így a gondolataink, érzelmeink, és szándékaink, amit az egyszerűség kedvéért nevezzünk emberi energiamezőnek, örökösen tájékoztatja a körülöttünk lévő kvantum valóságot a létezés minden pillanatában. A kvantum világ ránk vár, hogy eldöntsük, hogyan kell viselkednie

Mivel a valóság a létezés ki-be vibrálása (elméletileg Planck-időben10-44 másodperc ahogy azt William Brown, a The Resonance Project biofizikusa kifejtette, minden alkalommal, amikor a valóság a forma és a mező tiszta energia állapota között oszcillál, a tudatunk, amely állandó, informálja a mezőt, mit jelenítsen meg újra, kvantum szinten.

http://tudnodkell.info/bizonyitek-van-arra-hogy-az-emberi-test-a-tudat-kivetulese


Példa a gondolat hatására

A lerobbant állapotú MIR űrállomásra 2001-ben a felesleges és súlyos űrterhet a Föld légkörébe irányítva és annak a légkörbe érkezésével a súrlódás következtében felizzítva kellett megsemmisíteni.

Meditáló és egyéb csoport összefogott és a különböző, de előre meghatározott időpontokban egy teljes órán át azt vizualizálta, hogy a szerkezet ne a szárazföldre, hanem az Indiai-óceánba pottyanjon. A kutatók szinte nem hittek szemüknek, műszereiknek és nagy megdöbbenéssel konstatálták, hogy a MIR ismeretlen okból pályát módosított, majd mindenki nagy megnyugvására az Indiai-óceánba esett.

http://www.energiacentrum.com/mas-energiak/a-gondolat-hatalma-anyag-felett


Előbb magunkra kell vigyázni és csak ezután másokra

Én magam lehetek az egyetlen, akit belülről ismerek. Komolyan kell hát vennem saját magamat. Gyerekként az ember még tudja, mi jó neki, mi nem, mit akar, mit nem… Aztán idővel, a különböző társadalmi hatások, a szülők, később a tanárok fosztják meg ettől a képességétől.

Példa: .


A szükségtelen önfeláldozás

Ez nem más, mint színtiszta önfeláldozás, sőt mazochizmus. Kinek jó ez? Mit érünk azzal, ha halálunk után azt mondják rólunk, milyen jó ember volt szegény.  Mire jó, ha feláldozzuk magunkat? Semmire! Felelőtlen az, aki nem vigyáz magára.


A szeretet önzetlen 

http://www.nlcafe.hu/ezoteria/20130605/feldmar-andras-ido


A betegség lelki eredetű

Minden betegség lelki eredetű. A betegség a lélek jelzése, egy intő jel, ami elárulja, hogy  a lélekben megszűnt a harmónia. Ezt ugyan mindannyian tudjuk, és érezzük még a fizikai tünet megjelenése előtt, csak nem fordítunk rá figyelmet. Ugyanis ha egy lelki problémát huzamosan nem tudunk megoldani, akkor az lenyomatot hagy a lélektestben, ami átíródik a fizikai síkra.

A megjelenő tünetek kezelése nem valódi megoldás. Eredményt csak akkor érhetünk el, ha feltárjuk a betegség kialakulásában szereplő lelki okokat, és azokat megoldjuk.

A betegséget nem legyőzni kell, hanem megérteni, és elfogadni.

Amikor megértjük, hogy honnan jött a betegség, mi alakította ki bennünk, akkor azt is tudni fogjuk, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy a valódi okot megszüntethessük, aminek eredménye lesz  a természetes gyógyulási folyamat beindulása.


Testi tünetek lelki háttere

Ha ismerjük az egyes tünetek lelki hátterét, gondolataink erejével ismét helyreállíthatjuk az egészségünkhöz szükséges egyensúlyt.

Kényelmesebb persze csak a tüneteket kezelni gyógyszerekkel vagy egyéb módon, de ettől a problémát kiváltó valódi ok nem fog megszűnni, és később újra előtör valahol.

Miközben az orvos felírja neked a gyógyszert, érdemes elgondolkodnod, hátha vannak lelki kiváltó okai is a bajoknak.

Például ha környezetedben mindenki influenzás, és te is köhögni kezdesz, nem kell azonnal megijedned, hogy akkor valamit biztos nem jól csináltál.

Ha másért nem is, kíváncsiságból kikeresheted, hogy az adott szervnek vagy testrésznek mi a szimbolikus jelentése, és az ott jelentkező fájdalmak mire utalhatnak.

Rüdiger Dahlke Miről árulkodnak a betegségeid?


Magyarázat

Ruediger Dahlke (ejtsd: Rüdiger Dálke; Berlin, 1951. július 24. ) orvos és pszichoterapeuta, természetgyógyász és ismert író. Az ezotéria területén számos könyvet írt többek között egészséges táplálkozás, meditáció és böjt témákban.


Néhány betegség lelki háttere

Érelmeszesedés - Ellenállás, feszültség, szűklátókörűség, elfordulás az értékektől.

Fekély - Önbizalomhiány. Mások kedvébe próbálj járni. Elfojtod az agressziódat

Pajzsmirigy - Sértődöttség. Soha nem tehetem azt, amit akarok.


Szívroham - a pénz utáni hajsza kiszorítja a szívből az örömöt.   

Szívkoszorúér trombózis - Magányérzet, riadtság, kisebbségérzés, önmarcangolás, kishitűség.   

Szívszorítás - Talajvesztettség, meginog az életbe vetett hit.

Tumor: Szeretethiány, nem tudod befogadni a szeretetet

Vállpanaszok: túlterheltség

Vastagbél: sokat kritizálsz.

Torok betegségei - elfojtott harag, önkifejezés hiánya, ellenállás a változásnak, az egyén képtelen szót emelni önmagáért. Nem tudod, nem mered kimondani, amit szeretnél, nem          vállalod fel magad.Ruediger Dahlke: Az egészség három alappillére

Mozgás, táplálkozás, légzés és lazítás ezek jelentik testbe zárt életünk alapját. Ha csak egy is kimarad közülük, előbb-utóbb hajótörést szenvedünk.
A gondolkodás új útját nyitja meg a Test - lélek szótár, amely közel 3300 betegség meghatározását, kórokát, tünetét, lelki, mentális és karmikus okait tárja fel nem az eddig megszokott asztrológiai módszer alapján.

Az egyes érzések, tulajdonságok, szándékok, gondolatok, karma - lenyomatok betegségekkel, testrészekkel való rezgéskapcsolatát vizsgálja. A könyv az érzések, betegségek, testrészek pontos rezgésszáma által mutatott összefüggések alapján készült.

Szimbolikus kéztartások a gyógyításban

A szimbolikus kéztartások, azaz a mudrák, segítik az elmélyülést, aktivizálják az energiákat és védelmet nyújtanak testnek és léleknek egyaránt.

A mudra szanszkrit szó jelentése pecsét, jel, szimbólum, szimbolikus gesztus, de az öröm adományozójaként is fordítják.

http://bookline.hu/product/home.action?id=120665&type=22&_v=Kesmarki_Laszlo_Gyogyito_keztartasok_II_


Testünket energiapályák (meridiánok) hálózzák be. A szervezet azonnal jelez, ha valahol elakadás vagy torlódás van, s az energiák nem tudnak szabadon áramolni.

E pályák nagy része a kézen kezdődik vagy végződik, és mint a talpon , a kézen is. A gyakorlatokat addig végezzük, míg el nem érjük a kívánt hatást. 

Kézmudrák visszairányítják a kezekből kiáramló pránát a testbe. Azok a mudrák, amelyekben a hüvelykujj és a mutatóujj érintkezik, a motoros agykéreggel kapcsolódnak finom szinten, egy energiahurkot hozva létre, amelyben az energia az agyból a kezekbe, majd onnan visszaáramlik. A folyamat tudatosítása igen gyorsan befelé forduláshoz vezet. Ebbe az osztályba az alábbi technikák tartoznak 


Megjegyzés: A prána szanszkrit eredetű szó, jelentése: életerő, energia.

 A pránával való gyógyítás technikáját egy német származású tanító, Christian Weber, tizenhat évi tibeti képzés után hozta el a nyugati világba. Magyarországon 1992-ben ismerkedhettünk meg a módszerrel, amelynek átadása tanfolyam keretében oktatható.

A prána, a jóga tanítása szerint minden energia ősforrása. Az élet megnyilvánulásának minden síkja a felvett és az el nem használt prána rezgésétől, minőségétől függ. A prána egy összetett energiarendszer, ami nélkül a fizikai test önmagában nem létezhet.

A mindent átható prána vagy életenergia folytonos, állandó, meg

nem szűnő mozgásban, rezgésben, áramlásban van, s az egész univerzumban mindenhol megtalálható.

A különböző prána fajták felvétele a testbe öntudatlanul történik.
A prána (vagy “életerő”, “chi”, “ki” ) gyógyítás céljából más élőlényeknek tudatosan átadható. Ezáltal támogatjuk az öngyógyulást és felgyorsítjuk az öngyógyulási folyamatot. Ez a gyógyítási technika a prána energia pontos ismeretein alapszik. http://www.prana.lapok.eu/prana.


A mudrák minden más eljárásnál alkalmasabbak fájdalomcsillapításra, elsősegélynyújtásra, a betegségek megelőzésére, a testi-lelki összhang megteremtésére, a feszültség oldására, a jó közérzet fokozására.

Már az ókorban is használták a különleges, de rendkívül egyszerű, és egyszerűen kivitelezhető, tehát a mindennapokban is megvalósítható gyakorlatokat. A keleti gyógyításban rendkívül elterjedtek ezek az elemek, hiszen bárki számára elérhetők voltak és ma is azok: csak a kézfejedet és az ujjaidat kell használnod.

Az indiai gyógyászatban a különleges kéztartásokat arra használják, hogy megteremtsék a fizikai és pszichikai egyensúlyt a testben. Tulajdonképpen abban segítenek, hogy a testben az energiaáramlás akkor is folyamatos legyen, ha éppen egy-egy területet betegség blokkol. A kéz mudrák  megerősítik az akaratot, mert befolyással vannak a testre, a szellemre és a lélekre.

http://noivilag.hu/cikkek/emesztest-segito-keztartasokGyógyító kéztartások

Csak példa képen mutatok be néhány kéztartást


Reflux

A probléma fizikai testi okai: A gyomorszáj nyitottsága miatt az emésztésnél a gyomortartalom a nyelőcső felé visszaáramlik, és nyelőcsőgyulladást okozhat. Legáltalánosabb oka a rekeszizomsérv. Az epeelválasztás zavarai, a szorongás, idegesség és a túl bőséges étkezés is kialakíthatják. Lelki okai: idegi izgatottság, túlzott belső aktivitás, önös érdekű szeretet, túlzott egzisztenciális félelem, tudatalatti sötét törekvések, kilátástalan élethelyzet, munkahelyi kényszerhelyzet miatti szenvedés, spiritualitással szembeni tudatalatti félelem, szóbeli megállapodás megszegése miatti félelem, önmaga elszigetelése, kapcsolat felbomlása, krónikus félelem, múltbeli érzések, félelmen alapuló ellenszegülés, jelen életbeli anyagi hiányérzet, örökös bizonytalanság, ellenszenvet keltés, túlzott hűvösség, túlzott fizikai vágyak, túlzott lelki irányítottság.

Kéztartása: A bal középső ujj hegyét a bal mutatóujj körömágyára helyezze. A többi ujj legyen összekulcsolva. A kezeit nyelőcsöve magasságában tartsa. A mudrát 10-12 percig végezze, közben 4 percig az aum mantrát rezegtesse: aaauuummm.

 

„A Reflux oka, hatása és a betegség enyhítése” c tanulmányban részletesen olvashat a reflux élettani hatásáról. A dolgozat elérhetősége: http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-reflux.php

 


Emésztési problémák

Ismerős önnek a reflux, a gyomorsavtúltengés? Epéje gyakran okoz kellemetlenségeket? Fűszeres, zsíros ételek fogyasztása után görcsei vannak? Akkor állítsa egészsége szolgálatába a gyógyító kéztartásokat!

A probléma fizikai testi okai:

Lelki okai:

Kéztartása: A bal középső ujj hegyét a bal mutatóujj körömágyára helyezze. A többi ujj legyen összekulcsolva. A kezeit nyelőcsöve magasságában tartsa. A mudrát 10-12 percig végezze, közben 4 percig az aum mantrát rezegtesse: aaauuummm.


Érelmeszesedés (atherosclerosis)

Fizikai testi okai: A nagy és közepes erek betegsége a természetes öregedési folyamat része, amit az érfalban lerakódott zsírok súlyosbíthatnak. Rossz étkezési szokás, dohányzás, alkoholizmus, cukorbetegség, kövérség és magas vérnyomás is érelmeszesedést válthat ki, ami a szív- és agyi infarktus kiindulópontja.

Kéztartása: A bal kisujj, a jobb középső és a jobb hüvelykujj hegye összeér, a többi ujj legyezőszerűen széttárva

 

Szíverősítés, Sztrók, Értisztítás - Válasz olvasóimnak 7. rész dolgozatban  részletesen olvashat az érelmeszesedésről is. elérhetősége: http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-sziverosites.php


Epehólyag-gyulladás (cholecystitis)

Fizikai testi okai: Az epekőbetegség mellett alakul ki, az epe pangása, illetve bakteriális fertőzés, valamint az epevezeték elzáródása miatt, ,

Kéztartása: A jobb hüvelyk hegyét a jobb kisujj felső ujjpercének belső feléhez érintjük.A többi ujj mindkét kézen ökölbe hajlítva.

 

Az epekő gyakori és fájdalmas betegség. Kezelése egy egyszerű műtéttel a leghatásosabb, de vannak más módszerek is, kőzúzás, kőoldás gyógyszeres kezeléssel és orvosi beavatkozással. Mind erről részleteiben olvashat az alábbi dolgozatban: http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-epeko-es-kezelese.php


.


Gjána, Csin mundrá

A tudás pszichikus kézmozdulata

 


 


A szív kéztartása

Legfeljebb 30 percig végezhetjük.

Ez a mudrá eltereli a prána áramlását a kezekből a szív környékére, növelve a szív vitalitását. Jótékonyan hat szívbetegségek, különösen isémiás (oxigénhiányos) szívbetegség esetén. Gyakorolható érzelmi konfliktusok és krízishelyzetek közben is.

http://ezohouse.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1203848
Fejfájás

A hüvelyk-, mutató-és középső ujjak vége érintkezik. nyújtsuk ki kisujjunkat, a gyűrűs ujjunkat pedig hajlítsuk be a hüvelykujj tövéhez.

Végezzük ezt el mindkét kezünkkel naponta háromszor 6-6 percig.

 
http://erzso-gyogyasz.hupont.hu/41/fejfajas-kezeles-mudra#ixzz3NVBh7XdO
Miben segít a nevetés?

http://neuro-pszichiatria.hu/stressz-2/vidam-gyogyulas-a-humor-gyogyito-ereje

 

Nem hiszem, hogy az igazi boldogság az, amit a mai ember gondol róla. A pénz kergetése és a másoknak megfelelés közben teljesen elfelejtenek mosolyogni, önfeledten örülni, boldognak lenni az emberek. Részleteket olvashat a következő dolgozatokban, aminek az elérhetősége:

Lelki egészségünk 3. - Boldogság felé vezető út

Lelki egészségünk 4. - Boldogság felé vezető út 2.Mágneses erő hatása

Dr. Nikagawa (Tokio) már 1976-ban, egy tudományos értekezésében leírta a „mágneses tér hiányának szindrómáját..." és annak tüneteit.

Kísérletei azt igazolták, hogy a mágneses terápiával kezeltek 90%-a pozitív változásokat észlelt, a maradék 10% pedig nem észlelt semmilyen káros hatást.

1978-tól a FDA (U.S. Food and Drug Administration) is a mágneses terápiát ajánlja, különösen a csonttörések gyógyításához.

Albert Rag Davis a Hiltron mágnes terápiás készülék fejlesztésénél felfedezte, hogy kb. 300 gauss erősségű mágneses tér kell az élettani hatásváltozáshoz. (gauss = 1 cm2 belül áthaladó mágneses erővonalak száma).
A mágneses erőtér-kezelés tehát kiegyenlíti a szervezet átmeneti vagy tartós energiahiányát. Legalapvetőbb funkciója az egészség megőrzése, a szervezet energetizálása, de jó eredmények érhetők el a következő problémák esetén is: nem inzulinfüggő cukorbetegség, élelmiszer és pollenallergia, krónikus fájdalmak, migrén, reuma, a nyirokrendszer betegségei, alvászavarok, hiányos méregtelenítés, krónikus és funkcionális nőgyógyászati kórállapotok, fertőzésekre való hajlam."


Mágnes terápiás kezelés (ábra)A modern fizika szerint, amit mi anyagnak hívunk nemcsak részecskékből áll, hanem átjárhatatlan elektromágneses mezőből is áll. Egyike a négy alapvető természetes energiának, mint a gravitáció, atomenergia, radioaktivitás, elektromágnesesség. A mágnesesség a természet alapvető sajátossága


A Föld mágneses erőtere rohamosan gyengül

A mágneses mező erőssége a Föld felszínén legkevesebb 30 mikrotesla (0,3 gauss) Dél-Amerika és Dél-Afrika egyes részein, legtöbb 60 mikrotesla (0,6 gauss)

A mágnesség tanulmányozására  2013 novemberében műholdakat  lőttek fel, A műholdak mérései alapján a földi mágneses mező a korábbi változási sebességnél tízszer gyorsabban gyengül, tízévente körülbelül 5%-ot.  Így a mágneses pólusváltás is hamarabb következhet be, legkésőbb 2000 éven belül. Ez is indokolja az emberek  mágneses kezelését

http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20131202-esa-swarm-muholdak-raja-vizsgalja-a-foldet.html

Scientific American, October 2014, p. 29


A mágneses energia mindent körülölelő, erős hatású energia, azonban nincs arra vonatkozólag pontos adat, hogy hogyan fejti ki hatását.


Tehát a következő fiziológiai hatásai vannak a bio mágnes terápiának:


A test valamennyi funkciója bio mágnes és valamennyi sejtünk egészen a DNS-ig bezárólag bio mágnességgel, pozitív és negatív bio mágnes mezőkkel rendelkezik és magában a sejtosztódás is bio mágnes folyamat. A mágneses folyamatok különböző szervekben és szövetekben szerephez jut.

Az élettani folyamatok, amelynek során különböző aminosavak felhasználása folyik, bio mágnes energiát igényel.

 

 

Impulser Pulzáló elektromágneses terápia otthoni használatra 

699.990 Ft

http://impulser.com/hu/termekeink/impulser-home-well

 

BEMER 3000 Mágnes-terápia- III. Generációs készülék

A Bemer 3000 az egyik legmodernebb pulzáló mágnes-terápiás készülék. A Bemer terápia használatával sok betegség kialakulása megelőzhető, csökkenthető, illetve elhagyható a gyógyszerek szedése, a gyógyulási idő lerövidül. Az első olyan terápia, amely terhesek, szívritmus szabályozót alkalmazók, fémbeültetéssel  rendelkezők is használhatnak

A kezelések történhetnek alkalmanként, bérlettel, otthoni bérléssel, illetve megvásárlással. Egy Bemer kezelés ára 40 perc 3000Ft. Bérlet ára 25 % kedvezménnyel. INGYENES KIPRÓBÁLÁS! 4 heti bérleti díjat beszámítunk a vételárba

http://www.lelkunkfenye.hu/konzultansi-modszerek/bemer-3000-magnesterapiahttp://www.bemer3000.hu/galeacuteria.html

Bemer Medicintechnika Kft. | Hungary 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. | Tel: 00 36 1 415-08-84 | Fax: 00 36 1 415-08-85 |

http://www.bemer3000.hu/keacuteszuumlleacutekek.html

A matrac bérlési díja 1 hónapra: 50.000 Ft

http://www.szuperpressz.hu/classified/3700

 

Az összehasonlítás alapja a következő:

  • a hullám alakja,
  • frekvenciája, és
  • intenzitása

 

  

Tudatos álom Lucid Dreaming 

A tudatos álmodás (lucid dreaming) állapotát Frederik van Eeden holland pszichiáter írta le először „Tanulmány az álmokról” című cikkében 1913-ban. Az általa alkalmazott "lucid dream" kifejezés egészen pontos jelentése "tiszta álom" vagy "világos álom", amely a mentális tisztaságra, világosságra utal.

Az alvásnak több fázisa van, az álmodás túlnyomórészt a REM (rapid eye movement = gyors szemmozgási) fázisban történik. E szakasz jellemzője a gyors szemmozgás, a szabálytalan légzés. A tudatos álmodás is ebben a szakaszban jöhet létre spontán módon vagy akár szándékosan előidézve.

Paul Tholey szerint:

Tisztában vagyunk tudatállapotunkkal (Tehát pontosan tudjuk, hogy ébren vagyunk-e vagy álmodunk)

  1. Tisztában vagyunk azzal, hogy szabadon dönthetünk (Például nem kell elmenekülnünk rémálmaink álomalakjai elől, más döntési lehetőségünk is van.)
  2. A tudatállapot tisztasága (Megszűnik az álom  zavarossága, a tudatállapot homályossága.)
  3. Az érzékelések tisztasága (Ugyanúgy szagolunk, ízlelünk, hallunk, látunk és érzünk, mint ébren.)
  4. Tisztában vagyunk éber életünkkel (Tudjuk, kik vagyunk, mit csináltunk az előző nap, sőt, még azt is, hogy mit akartunk ettől az álomtól.)
  5. Tisztán emlékszünk álmainkra (Normális emlékezetünk ugyanúgy funkcionál, mint ébren, tehát emlékszünk álmainkra, de különösen a tudatos álmokra.)

Tholey fogalmazta meg a tudatos álmodás elsajátításának tízparancsolatát is.

1. Naponta többször komolyan tedd fel a kérdést: ébren vagy-e vagy csak álmodsz?

2. Intenzíven képzeld azt eközben, hogy álmodsz!

3. Ellenőrizd közvetlen és távolabbi múltad, nem ütközöl emlékezetkihagyásba?

4. A kritikus (első) kérdést minden olyan szituációban tedd fel magadnak, ami egy álomra is jellemző lehet.

5. Akinek visszatérő álmai vannak, minden olyan szituációban tegye fel magának az első kérdést, amely hasonlít valamelyik visszatérő álmához!

6. Gyakran élsz át olyan extrém álomszituációkat, ami a valóságban nem fordulhat elő, mint például repülés, lebegés? Ha igen, akkor próbáld éber állapotban is beleképzelni magad és közben ügyelj a 2. pontra!

7. Azzal a gondolattal aludj el, hogy tudatos álmod lesz, tedd ezt akkor is, ha napközben alszol!

8. Ha eleinte rosszul emlékszel az álmodra (normál, nem tudatos!), vezess álomnaplót!

9. Határozd el, hogy álmodban megvalósítasz egy egyszerű cselekedetet!

10. Rendszeresen, de ne makacsul és görcsösen gyakorolj! Ne tűzz ki határidőt és légy türelmes!


A tudatos álom előidézésének technikáját részletesen az alábbi cikk tartalmazza: http://www.tudatos-alom.hu/atvett-cikkek/59-bevezetes-a-tudatos-almodasba.html


A tudatos álom tehát olyan tudatállapot, amelyben bár álmodom, mindent olyan valódiként érzékelek, mint a valóságban, amelyben szabadon cselekedhetek; sőt, szabadabban, mint ébren, mert minden veszélyt túl fogok élni.

A  tudatos álmodás olyan különleges tudatállapot, amelyben az ébrenlét és az álom keveredik: bár az illető álomfázisban van, mégis képes felébreszteni magát, és bár alszik, ennek tudatában van, és még kontrollálni is képes álmait.


Megjegyzés

Prof Dr Paul Tholey (St. Wendel, 1937. március 14. St. Wendel, 1998. december 7.) német pszichológiaprofesszor a gestalt pszichológia követője, és a sporttudományok professzora volt. Élete során dolgozott professzorként Frankfurtban a Johann Wolfgang Goethe Egyetem Pszichológiai Intézményében, majd később sportprofesszorként a Braunschweigi Műszaki Egyetemen

 

Éjszakánként mindenki 5-7 alkalommal álmodik. Álmainkra hiányosan vagy sehogyan sem emlékezünk. Amelyeket mégis fel tudunk idézni, azok sokszor különösek, érthetetlenek. Előfordul, hogy álmaink szorongást keltenek bennünk, máskor kellemes vagy mókás helyzeteket élünk át.

Mindennapi álmainkban egy tényező mindenképpen közös; az, hogy az álom „történik" velünk, s cselekedeteinknek nem vagyunk tudatában - ez teljességgel ellentéte annak, ahogyan ébren élünk. Túlságosan szokatlan események hatására néha


Gyógyító álom és Jellemzői

A Fény


A  hangok

A hangok is szerepet játszanak a tudatos álomgyógyításban. A különböző vallási és spirituális gyakorlatok használói úgy érezték, hogy a hang a kreatív energia velejárója, és fel lehet használni a gyógyításban. Attól függetlenül, hogy legyen szó mantráról, megerősítő szóról, vagy énekről, a tudatos álmodók bátran kísérletezhetnek a hangon keresztül történő gyógyítással.


Tudatos álom gyógyító hatása

Stephen LaBerge tanulmányozta a test válaszreakcióját a tudatos álmokra, amelyben az ilyen álom események szorosan kapcsolatba álltak az agyi tevékenységgel. Különböző tanulmányok is rámutatnak arra, hogy a tudatos álomban bekövetkezett egyes történések szintén szorosan kapcsolódnak a való élethez.


Magyarázat

Stephen LaBerge (born 1947) is a psychophysiologist and a leader in the scientific study of lucid dreaming. In 1967 he received his Bachelor's Degree in mathematics. He began researching lucid dreaming for his Ph.D. in Psychophysiology at Stanford University, which he received in 1980


Felmerül az a kérdés, hogy, ha a test befolyásolható a tudatos álmokban lévő események alapján, akkor a tudatos álmodó képes-e meggyógyítani a testét egy tudatos álomban? Hihetetlen, de a válasz úgy tűnik, hogy igen. Számos példa létezik olyan kísérletekre, amelyben, egy tudatos álmodó önmagát vagy másokat gyógyított meg fizikailag a tudatos álom segítségével. 


A tudatos álmodás segít a traumák feldolgozásában, új képességek elsajátítását teszi lehetővé, és javíthatja az agyvérzésen átesett betegek mozgásátA gyógyító képek

Ha figyelembe vesszük a tudatos álmok által előidézett gyógyító képeket, akkor szembetűnik, hogy a tudatos álmodóknak két lehetőség is a rendelkezésükre áll.


Ne feltételezzük azt, hogy mind a két esetben, a gyógyító képek ugyan olyan hatást váltanak ki mindenki számára. A gyógyító képek természetesen személyenként változhatnak, attól függően, hogy mi áll a betegség hátterében, milyen súlyos az adott kór, valamint függ a személy lelki állapotától is.

Az éber világban a gyógyítást gyakran másoktól, mástól kapjuk meg egy orvostól, egy felírt recepttől vagy egy géptől a korházban. Néhány tudatos álmodó ugyan ezt a megközelítést használja álmában is, amivel segíteni tud betegségén.

Egy tudatos álomban lévő doktor meggyógyíthatja a betegségünket? Az álomban alkotott gyógyító folyadékok segíthetnek?


Amikor a pszichológia vizsgálja a gyógyító tudatos álmokat, a kutatók észrevehetik a különbséget azokban az esetekben, mikor az álmodó közvetlenül egy külső folyadékkal vagy „mágikus gyógyitallal” próbál gyógyítani. Ugyanis számtalan tudatos álom beszámoló, megerősíteni láttatja azt a tényt, miszerint a közvetlen szándékkal történő gyógyítás a legrövidebb út a fizikai felépülésre.


Bizonyos esetekben, amikor a tudatos álmodók megpróbálnak gyógyító energiát ráirányítani egy másik személyre, akkor a fogadó fél a kölcsönös álom után később javulásról számolt be.

Más kísérletekben a másik fél álomképei elutasíthatják a gyógyító szándékot. Ahogyan ez elvárható ezekben az esetekben semmilyen javulás nem történt.


Ed Kellogg azt mondja: „A jövőben, az erre irányuló kutatások be fogják bizonyítani a tudatos álom gyógyító hatását, amelyek a gyakorlatban is alkalmazhatóak lesznek.”

De most a jelenben hagynunk kell, hogy az álmok magukért beszéljenek. A bizonyítékok azt mutatják, hogy a tudatos álmodók nagy valószínűséggel sikeresen fognak tudni gyógyítani a következő hozzáállással és magatartással:

1.A pozitív elvárás vagy pozitív hit lehet a siker egyik kulcsa

2.A tudatos álom elfogadása, és az általa nyújtott információk használata.

3.Olyan gyógyító technikák használata, amelyek maguk végzik el a gyógyítást.

4.hajlandóak legyünk a belső energiáinkat hívni.

http://tudatos-alom.hu/tagjaink-cikkjei/160-a-tudatos-almodas-gyogyito-ereje.html


Kutatások szerint a tudatos álomban történő gyakorlás még hatékonyabb is lehet, mint ha valaki ébren elképzel egy mozgássort, mert az álomhoz gyakran sokkal pozitívabb érzelmi állapot társul, mint a mentális gyakorláshoz, amelyet az agy pozitív megerősítéssel jutalmaz. A tudatos álmodás viszonylag egyszerű gyakorlatokkal előidézhető, sőt egyesek befolyásolni is tudják álmaikat. A terület egyik legjelentősebb kutatója konkrét tippeket is ajánlott e képesség elsajátításához.


Néhány éve a bécsi Orvostudományi Egyetemen 27 gyakran tudatosan álmodó és 33, a jelenséget csak ritkán megélő egyént kérdeztek ki kérdőív segítségével mentális egészségi állapotukról. Az eredmények szerint a tudatos álmodók sokkal  kisebb eséllyel szenvedtek mentális problémáktól, valamint nagyobb magabiztosságról és határozottságról számoltak be, és általában elégedettebbek voltak életükkel, mint a tudatos álmodást nem gyakorlók. A vizsgálatok szerint a tudatos álmodás kifejezetten segíthet a traumák feldolgozásában
Robert Moss könyvének 9. fejezete az alábbi témákkal foglalkozik:

Gyógyító álmok Együttműködés az álombeli doktoroddal - Testbeszéd - Lélekszó - Az elveszett energiák visszaszerzése - Az elveszett lélek visszahívása - A pszichikus támadások veszélye - A szellemi és lelki önvédelem alapjai - A gyógyító álom - Egyesítő álmok - A másokkal megosztott álmok és a gyógyulás

Robert Moss, The Secret History of Dreaming (New World Library, Novato (California), 2009, .http://www.tudatos-alom.hu/robert-moss/a-tudatos-almodas.html

Az Elme gyógyító ereje

Ma már kétségbevonhatatlan tény, hogy gondolataink, érzelmeink és meggyőződéseink nem pusztán szubjektív képzetek az elménkben, hanem valódi kémiai és fiziológiai változásokat idéznek elő az agyban és az egész testben. Ebből pedig az következik, hogy képesek vagyunk elménk erejével meggyógyítani a testünket.Megjegyzés

David R. Hamilton, a test-elme kapcsolat és a biokémia szakértője négy évig dolgozott a gyógyszeriparban, miután megszerezte a doktori fokozatot. Ma a világot járja, és workshopokat tart, amelyeken az elme testre gyakorolt hatását ismerhetik meg a résztvevők


Coué „Elméd gyógyító hatalma” című könyve mentes a "bestseller szövegrészektől" és megalapozatlan elméletektől. Stílusában a tudományos igényesség a jó közérthetőséggel párosul. Ezért az értékes szakmai anyag közvetlenül felhasználható gyógyításhoz, neveléshez, önbizalom fejlesztéshez, stressz csökkentéshez

A pozitív gondolkodás tudományának és a lélek erejével való gyógyításnak a kiindulópontja. Az Elméd gyógyító hatalma c. könyvet kifejezetten ajánljuk mindazoknak, akik Coué hiteles és elismert módszerével kívánják kezelésüket kiegészíteni az alábbi betegségek kapcsán:

Emil Coué francia gyógyszerész fedezte fel a szavak gyógyító erejét, az elme gyógyító hatalmát.

A módszer, melyet kidolgozott, minden nehézség nélkül néhány perc alatt elsajátítható. Hatásában csodákat művel, és gyors felépülést eredményez egy sor olyan kisebb-nagyobb betegségből, mint

 reuma, asztma, bénulás, dadogás, fekélyek, daganatok, szemproblémák, emésztőszervi bajok, szívproblémák, bőrelváltozások; lelki problémák terén: búskomorság, kedvetlenség, hitvesztettség, szorongás, kishitűség.


„Ha egy súlyos beteget megszáll, azaz betölt az a gondolat, mely szerint nem lehet segíteni állapotán, akkor elveszett. De újból és újból megtapasztaltam, hogy olyan emberek, akikről lemondtak, ismét meggyógyultak, mert hitték, hogy egészségesek lehetnek."   Coué Elméd gyógyító hatalma


Az orvostudomány valójában nem a kutatás és az elemzés szabad területe, mint ahogyan azt gondolnánk. A pénz irányítja, és sajnálatosan a gyógyszergyártó ipar befolyásolja és ők távol tartanak minket attól, hogy olyan gyógyításokat kutassunk, amelyek nem alkalmaznak kémiai szereket és gyógyszereket.

Az ok egyszerűen az, hogy a gyógyszeripar abból él, hogy kémiai anyagokat és gyógyszereket árul. Ha mi arról beszélünk, hogy az elméd hogyan képes meggyógyítani, nos ezt a terméket nem lehet jól eladni.

Nincs érdekében a gyógyszeriparnak, hogy támogassa az ingyenes, szabad energia-gyógyítást. Ezért ez a terület nem kap nyilvánosságot, kivéve azt a 15 percet az orvosi képzésben, amivel aztán nem foglalkoznak a rendszerben. Pedig ez a legfontosabb új megértés. Nem is új, hiszen van már 100 vagy még több éves. Abban új, hogy mi kezdjük tanulmányozni annak ellenére, hogy a gyógyszeripar ezt nem akarja.

A pozitív gondolkodás erejének koncepciójával az a probléma, hogy az emberek azt hiszik, hogy oké, ha pozitív gondolataim vannak, akkor az rendbe rakja az életemet.

És ezért is van rossz híre a pozitív gondolkodásnak.

Önmagában az, hogy pozitív gondolatod van nem szükségszerűen jelenti azt, hogy az meg is valósul. Kimaradt egy fontos aspektus és ha ezt a részt nem érted meg, akkor olyan, mintha a szélbe kiáltanád a pozitív gondolataidat.. Semmi nem történik.

Van a tudatos elme és a tudatalatti elme.

Naponta, az idő 95-99%-ban a tudatalatti irányítja az életünket, a biológiai működésünket.

Tehát, lehet neked csodálatos pozitív gondolatod a tudatos elmédben, nem Ő irányít, hanem a tudatalattid.


Nem látjuk a tudatalattit működése közben. Olyan programok vannak benne, amelyeket elsősorban más emberektől kaptunk fejlődésünk során


A gondolatok nem anyagiak és nem mechanikai természetűek.

A gondolat maga az energiatér.

Ha egyszer rájössz, hogy a gondolatok fontosak és meghallod őket, akkor lesz hozzáférésed az energiatérhez. Eldöntheted, hogy nem akarod ezt a gondolatot többé hallani, másik gondolatot akarsz.

Ez az a pont, amikor a tudatos elméd belép  és azt mondja, hogy add ide a kormányt!

A tudatalatti mindezidáig vezette a járművet és Te, a tudatos elme, hátul ültél és csak azt tapasztaltad, hogy az autó össze-vissza megy

Brandon Bays katartikus hatású, belső utazást téve érte el, hogy méhének kosárlabda méretű daganata 6 és fél hét alatt teljesen visszafejlődjön. Módszerét másokon is kipróbálta, és kiderült, hogy a párban végezhető, mentális gyakorlat nemcsak testi betegségek, hanem lelki problémák megoldásában is csodálatosan működik.

A könyvből nem csupán Brandon Bays lebilincselően érdekes élettörténetét ismerhetjük meg, hanem konkrét, azonnal használható útmutatást kapunk ahhoz, hogy: betegség esetén elindulhassunk testi egészségünk visszaszerzéséért, érzelmi gond esetén újra megtalálhassuk lelki egyensúlyunkat.

Az utazással kezelhető lelki problémák listája meglepően hosszú: a módszer a depressziótól a féltékenységen át a kényszeres evésig gyakorlatilag bármilyen esetben sikerrel alkalmazható. "Egyszavas véleményem a könyvről: kincs."

http://www.libri.hu/konyv/brandon_bays.belso-utazas.htmlGondolataink az egészségünk szolgálatában

„…..ha az ember egyszer  már átélte, hogy okos és barátságos tudósok mekkora kétségbeeséssel  állnak ellen  gondolkodásmódjuk megváltoztatásának, csak csodálkozni lehet azon, hogy ilyen tudományos forradalmak egyáltalán lehetségesek voltak Werner Heisenberg

Megjegyzés

Werner Karl Heisenberg (1901-1976) német fizikus 1932-ben Nobel díjat kapott a kvantum mechanika kifejlesztéséért


Példa az elme gyógyító hatására

Egy beteg nő hólyagjában egy 8 cm hosszúságú daganatot állapítottak meg, de a műtétet nem vállalták A hölgy egy pekingi  kínai klinikára ment,  ahol ősi bölcs technológiát alkalmaznak  A filmen látható a három kínai orvos, akiket  arra képeztek ki, hogy megfelelően szükséges  érzés alakuljon ki bennük, vagyis azt az érzést hozzák létre magukban, a saját testükben,  mintha a beteg nő már meggyógyult volna.

A beteg ébren van és tudatánál van, nem kapott érzéstelenítőt, ugyanakkor hisz a gyógyulás folyamatában, abban, ami vele a 3 kínai orvos segítségével történik. A filmen bemutatják az ultrahangos vizsgálat képét oly módon, hogy a képernyő egyik felén a gyógyulás előtti állapotot mutatja, ahol az eredeti 8 cm méretű   rákos daganat látható a hólyagban, a képernyő másik felén pedig a 3 orvos gondolati beavatkozásának hatására 2 perc 40 másodperc alatt a referencia képhez képest a daganat mérete jól láthatóan, ahogyan csökken, majd teljesen eltűnik. A gyógyulási folyamat alatt az orvosok egy szót kántálnak. Bármilyen szó lehet, amit választanak.  A szó váltja ki bennük az érzést

A nyugati, modern tudomány azt mondja, hogy ez csoda.  Nem értik azt a teret, amely mindent összeköt egymással, és nem értik meg a nyelv útján történő kapcsolódást ehhez a térhez.  Ha ezt a folyamatot megértjük, akkor ez már nem csoda, hanem technológia 

A kántált szó „wah sah” ami nyers fordításban azt jelenti, hogy már megtörtént  Nem megtörtént, nem éppen most fog megtörténni, és nem hosszú, lassú történésről van szó,  hanem már megtörtént eseményről.


Ha abban hiszünk, hogy a gyógyulásunk meg fog történni vagy abban, egy tökéletes társra találunk, vagy abban, hogy  egy napon majd sok pénzünk lesz, akkor a tér ezt fogja folyamatosan tükrözni.  Ez a tér az isteni mátrix  Ez a jelent és nem a jövőt, vagy a múltat tükrözi, hanem a mostani pillanatot  Úgy kell éreznünk a gyógyulás folyamatát, mintha már megtörtént volna.


A nyugati tudomány azt mondja, hogy hitünknek, érzéseinknek és indulatainknak nincs hatása a testünkön kívüli világra.  Ez azonban nem igaz.  A kísérleti eredményekből levonható következtetés, hogy az érzelem megváltoztatja a DNS-t, ami pedig megváltoztatja a fizikai világunkat. Ez azért lehetséges, mert egy mindent egymással összekötő tér létezik     A kísérlet a Max Plank féle mátrix a csatorna létezését sugallja 


Energia háló létezésének kutatása

Michelson /Molney  és MichelsonGalePearson-kísérlet

Az elképzelés, miszerint minden mindennel összefügg  nagyon régi elképzelés  már az

1800-as évek végén  mondták, hogy egy energia háló létezik ami mindent összeköt egymással. A tudósok vitatkoztak arról, hogy ez a tér létezik-e?  1887-ban Michelson /Molney  híres kísérlet arra keresett választ, hogy valóban létezik-e  ez az éteri tér?  Földnek az éterhez viszonyított sebességét határozták meg.

A kísérlet célja: megmérni a fény sebességét a Földhöz képest, és ebből következtetni lehet a Földnek az éterbeli sebességére

A kísérlet könnyebb megértése végett tekintsük a következő analógiát: legyen egy csónak, amelynek sebessége álló vízben c, és egy v sebességgel áramló folyó. Ha a csónak l hosszúságú utat teszt meg a folyás iránya mentén és vissza, az utazás időtartama:


(közelítés:Taylor-sorfejtés Taylor-sor első két tagja)


Ha a csónak az ugyancsak l szélességű folyó túlsó partján fekvő pontba akar eljutni, szögben kell induljon az áramlással ellentétes irányban, így kiegyenlítse a sodrás hatását. Az effektív sebesség tehát , az oda-vissza út időtartama:

(közelítés: szintén Taylor-sorral)

A t1 és t2 különbözik.


Ha ismerjük a csónak c sebességét, az l távolságot és megmérjük a t1 és t2 időtartamokat, ki tudjuk számolni a folyó v áramlási sebességét. A kísérlet ezt az elvet alkalmazza, annyi különbséggel, hogy a csónakot a fénysugár, a folyót pedig az éter helyettesíti.[1]

Képezve a két idő különbségét:


E kísérlet eredménye, mindenki legnagyobb meglepetésére, negatív volt, vagyis a keresett sebesség különbség  mindig nullával volt egyenlő. A kísérletet az év folyamán többször is elvégezték, és mindig ugyanarra az eredményre jutottak.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Michelson%E2%80%93Morley-k%C3%ADs%C3%A9rlet


Magyarázat  Éter-elmélet

Az éter egy, a XIX. században bevezetett hipotetikus közeg, amiben az elektromágneses hullámok terjednek. Ez a feltételezés abból a megfigyelésből adódott, hogy minden hullámnak szüksége van valamilyen közvetítő közegre (ilyen például a hang esetében a levegő).

A fénysebességből meg lehetett határozni az éter rugalmassági modulusát. Eszerint az éter egy hihetetlenül kemény közeg, másrészt a bolygók szemmel láthatólag zavartalanul mozognak benne. Az éter elmélete a nehézségek ellenére is sokáig fenntartotta magát.

a MichelsonMorley-kísérlet szerint a Föld magával ragadja az éter egy részét, vagyis a Földnek az éterhez viszonyított sebessége nulla

 

Morley nem volt elégedett a kísérlet eredményével, és folytatta a kutatást


A MichelsonGalePearson-kísérlet (1925) a MichelsonMorley-kísérlet és egy Sagnac-interferométer módosított változata, amely az éterelmélet és a speciális relativitáselmélet tesztje a forgó Földön

A kísérlet célja annak eldöntése volt, vajon a Föld forgása okoz-e megfigyelhető változásokat a fény terjedési sebességében

A kísérlettel a Föld forgásának csillagászok által megállapított kerületi sebessége kimutatható. A mért sáveltolódás 0,230 ± 0,005 pontossággal. Az előre jelzett, számított eltolódás 0,237.

A MichelsonMorley-kísérlet szerint a Föld magával ragadja az éter egy részét, vagyis a Földnek az éterhez viszonyított sebessége nulla


A MichelsonGale-kísérlet összeegyeztethető az éterelmélettel és a speciális relativitáselmélettel is.

Michelson, A. A.; Gale, Henry G. The Effect of the Earth's Rotation on the Velocity of Light, II. Astrophysical Journal, vol. 61, p.140 (ApJ Homepage)Megjegyzés

Braden argued that the change in the earth's magnetic field might have effects on human DNA (1) He has also argued that human emotions affect DNA and that collective prayer may have healing physical effects.(2., 3) 

1. Peirce, Penney (2009). Frequency: The Power of Personal Vibration. Simon and Schuster

2. Johnston, Laurance (2006). Alternative Medicine and Spinal Cord Injury. Demos Medical Publishing. p. 145. 

3. Douty, Linda (2007). How Can I See the Light When It's So Dark?: Journey to a Thankful Heart. Church Publishing, Inc.


Magyarázat

Az isteni mátrix - megváltoztatható, átalakítható a tudat és annak nyomán az "anyag"

Gregg Braden „Isteni mátrixnak nevezi könyvében ezt a hatalmas tudat-mezőt. Max Planckot idézi, aki szerint létezik egy "nagyon intelligens, minden ismerttől eltérő energiamező, amiből minden keletkezett egykor" ("non-conventional form of energy from which all physical matter originates").

Az 5-6 ezer éves Védák, és más ősi szellemi tanítások ismerték ezt (Akasha, stb.) Nevezhetjük ezt a tudat-mezőt "Istennek" is. A sejtemlékezés, hogy "minden mindennel kapcsolatba kerülhet".

A Holografikus Univerzum-elmélet, a tudományban már bevett morfogenetikus mező, mind erről a "tudat-mezőről", valóságról szólnak. Tehát Max Planck is, ahogyan a több ezer éves Védák, stb. oda jutott, hogy létezik egy tudat-mező (mátrix), amiben/amivel minden mindennel kapcsolatba léphet, amiben létezünk.


Gregg Braden elmond egy kísérletet a DNS-átalakításról: Emberi hajat vákuumban izoláltak, és "érzelmeknek tettek ki"... a haj DNS-e megváltozott! A riporter közbeveti, hogy ez hasonló a híres japán prof  Dr. Masaru Emoto. kísérletéhez ("A víz üzenetei"), ahol hanggal változtatta meg a víz kristály-szerkezetét."Pontosan, a kettő ugyanazt jelenti", mondja Braden. vagyis

1. Ez a tudat-mező, mátrix nem egy halászháló odakinn, a fejünk felett, hanem az Univerzum maga: mi is ebből állunk, ez tart össze, és bármit, amire ránézünk.

2. Ennek a mezőnek a szerkezete, minősége megváltoztatható! Pl. az emberi tudat megváltoztathatja ennek a mezőnek a szerkezetét: az "anyag" (DNS) információja megváltoztatható (sejtemlékezés=vízkristályok átalakulása).

Az érzelmeink, gondolataink programozzák, megváltoztatják, átalakítják ezt a mezőt - a tudatunkat is.

Ezt igazolja a Princeton Egyetem GSP (Global Consciousness Project - Globális Tudatosság) kísérlete, amikor felkértek több 1000 embert, hogy koncentráljanak a "békére", bármilyen formában... a komputerekkel pedig azt detektálták, hogy megváltozott az erőtér szerkezete...mégpedig olyan formában, mintha már létrejött volna a béke...vagyis a "sok tudat" átalakította a kollektív tudatod, a mezőt, mátrixot.

http://www.cropcircles.org/Princeton_GCP.html
http://noosphere.princeton.edu/index.html


Az USA légiereje megismételte a kísérleteket. Az adatokat nyilvánosságra hozták  a tekintélyes Nature folyóirat  1986 aug. számában  A kísérleteket sokkal jobb műszerekkel ismételték meg. Az eredmény lényeges megállapítása: a Tér létezik. És ugyan olyan, mint amit 100 évvel korábban Michelson /Molney megjósolt. Sajnos az összes tankönyv azt írja, hogy a Tér nem létezik. Ennek oka, hogy karrierek alapulnak azon, hogy a Tér nem létezik.


Megjegyzés

Emoto számos kísérlete során arra a forradalmi felfedezésre jutott, miszerint a gondolatok, a szavak és az érzelmek hatnak a bennünket körülvevő anyagi valóságra, így a vízre is. Speciális fényképészeti módszerével mindezt elsőként dokumentálta. Legendás munkája milliókra volt hatással és hozzájárult az elmúlt időszakban tapasztalható hatalmas tudatfejlődési ugráshoz, valamint a kvantumfizika és a Valóság megértéséhez
prof  Dr. Masaru Emoto: “Az Elet szeretet, az Isten ajándéka,a halálnak pedig megköszönöm, hogy egy másik dimenzióba visz át”. Utolsó szavai ezek voltak : Arigato, arigato (“Köszönöm” japánul).

 

 

 

 

Meghalt: 2014. október  17. Tokió

Tudományos munkásságának csodálója, személyiségének nagy tisztelője voltam  ZsB


Gondolatok, érzelmek befolyásolják a DNS t

A tudóstársadalom egy részét mélyen megrázta az a felismerés, hogy DNS-ünk pusztán a gondolat erejével megváltoztatható


Magyarázat. Sejtintelligencia

A sejtintelligencia nem más, mint a sejtjeink tudatossága önmagukra, működési  és gyógyulási folyamatukra nézve

Ön el tudná mondani, például az immunrendszerének, vagy a hormonrendszerének, hogy hogyan végezze feladatát? Nem csodálkozott még azon, ahogyan önmagától begyógyul az a seb a kezén?


„Most kinyilvánítom minden sejtem felé a gyógyulási szándékom, mert ez a döntésem, és mindent megteszek fizikailag is az energetikai egyensúly visszaállításáért, mi több, emelem energetikai rezgésszintemet! Folyamatosan fenntartom ezt az energetikai információt magamban (elmémben), és ezt továbbítom sejtjeim, DNS -eim felé…” Az ilyen „beszélgetés arra utal, hogy mi vagyunk azok, akik katalizáljuk saját magunkat a gyógyulásra  


Az USA hadseregének megbízásából  az 1990-es évek elején  a kutatók azt vizsgálták, hogy az érzelmek akkor is hatással vannak-e a DNS-re, ha azok a testtől nagy  távolságra vannak.  A szervek, a test szövetei akkor is kapcsolatban vannak azzal a személlyel, akiből kivették azokat.

Az orosz Pavlov intézetben végzett kísérletek mindenben igazolták az amerikai tudósok megállapításait.

A tudomány számára ezek a felismerések mérföldkőnek számítanak az emberi sejt  felépítésének és működésének  újfajta értelmezésében.  

Pierre Franckh: Das Gesetz der Resonanz


http://dns.bioenergetikus.hu/